Thema

Aan de slag

Banner
6juni 2023
Leernetwerk samenwerkingsverbanden samenwerking-regulier

Het leernetwerk van samenwerkingsverbanden samenwerking regulier-speciaal onderwijs is op 6 juni 2023 bijeen geweest. Er is gesproken over de voortgang van het proces rond de Werkagenda inclusiever onderwijs en de rol van samenwerkingsverbanden daarin. Vervolgens is er informatie geboden over de Model-samenwerkingsovereenkomst voor scholen voor…

Bekijk details
6juni 2023
Startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs

Op 6 juni 2023 vond de online startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs plaats. Deze is uitgevoerd door NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg) in opdracht van Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). Dolf van Veen (NCOJ) opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten en te vertellen over de…

Bekijk details
31maart 2023
Terugblik informatiebijeenkomst | Beleidsregel experimenten samenwerking regulier – speciaal

Op vrijdag 31 maart vond er een spreekuur plaats over de beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal. Tijdens dit spreekuur konden de deelnemers vragen stellen aan een team van deskundigen, te weten Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW, Marij Bosdriesz en Dolf van Veen van…

Bekijk details
25januari 2023
Webinar | Samen naar School-initiatieven

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar dat geheel in het teken stond van Samen naar School-initiatieven om alle geïnteresseerden een beter beeld te geven van de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen. Marjan Zandbergen schetste namens OCW en VWS de context…

Bekijk details
2december 2022
Werkbezoek aan het Matrix Lyceum in Drachten

Op vrijdag 2 december jl. bezochten 15 deelnemers, die allemaal werken aan een initiatief in de samenwerking regulier-speciaal onderwijs, het Matrix Lyceum in Drachten. Deze school biedt passend onderwijs aan havo/vwo-leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag. De school…

Bekijk details
1april 2022
Informatiebijeenkomst | Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Tijdens de online informatiebijeenkomst van 1 april 2022 jl. werd een toelichting gegeven op de beleidsregel experimenten door Marjan Zandbergen (OCW). Scholen konden hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de…

Bekijk details
28januari 2022
Landelijke conferentie Passender en inclusiever! door integratie van regulier en speciaal onderwijs

Op 28 januari vond de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs plaats, een co-creatie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). “Het verheugt ons om te zien dat er zo’n grote belangstelling is voor…

Bekijk details
27november 2020
Landelijke conferentie | Passend onderwijs; stappen vooruit door integratie speciaal en regulier onderwijs

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande…

Bekijk details
26oktober 2020
Webinar | Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de 'Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs'. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van…

Bekijk details
25september 2020
Webinar | Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de 'Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs'. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van…

Bekijk details