Banner

Op 28 januari vond de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs plaats, een co-creatie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ).

“Het verheugt ons om te zien dat er zo’n grote belangstelling is voor dit onderwerp: bijna 300 deelnemers die, ondanks de hectiek die de coronatijd met zich meebrengt, een ochtend vrijmaken om te horen hoe regulier en speciaal onderwijs samen kunnen optrekken om leerlingen passender onderwijs te bieden en scholen inclusiever te maken,” aldus Freddy Weima voorzitter PO-Raad bij de opening van de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs. Hij voelt ‘veel energie in het veld’, onder meer getuige de groeiende belangstelling voor de beleidsregel Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs van het ministerie van OCW, en de meer dan honderd gelijksoortige andere initiatieven verspreid over het hele land.

Moderator van de dag Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs kondigde vervolgens de plenaire openingssessie van de conferentie aan: een interactief gesprek met Hein van Asseldonk (voorzitter van de VO-raad), Alain van de Haar (directeur Sectorraad GO), Marjan Zandbergen (senior beleidsmedewerker OCW) en Leon Meijer (wethouder Jeugdzorg en Onderwijs in Ede).

Bekijk hieronder de conferentie terug. Ook vind je hieronder de verslagen, presentaties en meer informatie.

Verslagen

 Presentaties

Meer informatie

Conferentie