Banner

Op 6 juni 2023 vond de online startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs plaats. Deze is uitgevoerd door NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg) in opdracht van Steunpunt Passend Onderwijs (SPO).

Dolf van Veen (NCOJ) opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten en te vertellen over de context van de ontwikkelingen regulier-speciaal vanaf 2016 naar de stip op de horizon in 2030; inclusief onderwijs. Hierbij sprak hij over het ontstaan van de beleidsregel: ‘De beleidsregel was aanvankelijk gericht op scholen en schoolbesturen die echt wilde integreren, nu is de beleidsregel aangepast.’

Marij Bosdriesz (NCOJ) nam het stokje over en gaf aan hoe je goed voorbereid kunt starten met samenwerking regulier-speciaal. Vanuit het document ‘Een goed voorbereide start’ (zie verder bij Meer informatie), gaf ze verschillende tips waaronder; een gemeenschappelijk gedragen visie, wie je nodig hebt als partner, bekostiging, het rekening houden met de draagkracht van leerkrachten. Een belangrijk punt dat ze ook noemde was: ‘Een geheel worden? Vier je successen! Betrek iedereen daarbij en zet daarna weer de volgende stap’.

Dolf van Veen vertelde welke mogelijkheden de beleidsregel experimenten biedt voor deze samenwerking. Hij verwees hierbij ook naar de ‘Model Samenwerkingsovereenkomst’.

Hierna volgden praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen regulier en speciaal. Enkele voorbeelden die genoemd werden; Kampen Prisma (-door elkaar in de klas met gebruik beleidsregel-), Talenten Campus in Venlo (-een reguliere basisschool, cluster 3 en 4 en kinderopvang inéén-) hier zijn de roosters gelijk zodat je bij elkaar lessen kunt volgen. Voortgezet onderwijs Eduwiek Hoogeveen (RvEC-leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos, Kentalis en ‘de buren’ van het woon- en behandelcentrum Ambiq krijgen les onder één dak). Op de website NCOJ en SPO zijn ook verschillende voorbeelden te vinden.

Aan het einde van de bijeenkomst was er ruim gelegenheid voor verdere vragen, voorbeelden zijn: ‘De trajectvoorziening, vast lokaal in een reguliere school om dus kinderen passend onderwijs te bieden, dat is geen landelijke trend?’ en ‘Hoe kan je de expertise van het SBO in het regulier inzetten?’ Ook werd aangegeven dat er na de bijeenkomst vragen kunnen worden gesteld via NCOJ of Steunpunt Passend Onderwijs.

Save the date

Bijeenkomst 27 september –  Samenwerking regulier speciaal van 13.00 – 16.00 uur  themabijeenkomst Terugplaatsing (meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving volgt).

Bijeenkomst  29 november – ‘Deskundigheidsbevordering / professionalisering voor samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ (meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving volgt).

Meer informatie

Vragen

Verdere vragen? Kijk bij FAQ samenwerking regulier-speciaal onderwijs – Steunpunt Passend Onderwijs of  NCOJ | Vragen en antwoorden over de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Wil je praten met anderen over dit onderwerp? https://inclusieveronderwijs.1sociaaldomein.nl Of heb je een vraag die er niet bijstaat? Ik heb een vraag – Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)