Banner

Tijdens de online informatiebijeenkomst van 1 april 2022 jl. werd een toelichting gegeven op de beleidsregel experimenten door Marjan Zandbergen (OCW). Scholen konden hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal. Dolf van Veen (NCOJ) ging vervolgens in op de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programma samenwerking/integratie regulier en speciaal onderwijs dat het NCOJ uitvoert voor en in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs. De ontwikkelingen in het veld werden tot slot door Marij Bosdriesz belicht. Er was veel ruimte voor het stellen van vragen door de deelnemers.

Documenten

Webinar