Banner

Op vrijdag 2 december jl. bezochten 15 deelnemers, die allemaal werken aan een initiatief in de samenwerking regulier-speciaal onderwijs, het Matrix Lyceum in Drachten. Deze school biedt passend onderwijs aan havo/vwo-leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. Dit werkbezoek werd georganiseerd vanuit het ondersteuningsprogramma samenwerking regulier-speciaal.

Teuny Bosma gaf een mooie presentatie, waarin zij informatie deelde over: de geschiedenis, de werkwijze en de groei van het Matrix. Ook de samenwerking en expertisedeling van de collega’s regulier & speciaal onderwijs kwam aan bod. We hoorden mooie succeservaringen en wensen voor de toekomst. Tevens was er veel gelegenheid voor het stellen van vragen.

De toelatingscommissie van het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan op de Wet passend onderwijs. De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal. 

Het Matrix Lyceum streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen, zorgt dat hun leerlingen inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden, waardoor ze sterker worden. Ze willen de leerlingen helpen om hun talenten te ontwikkelen. Het onderwijs op het Matrix Lyceum is zo ingericht, dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief vlak, kan ontwikkelen. Voor het onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Structuur en voorspelbaarheid staan bij het Matrix Lyceum hoog in het vaandel, zodat ze voor alle leerlingen een veilige leeromgeving creëren. 

Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs; iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Wanneer schakelen niet haalbaar blijkt te zijn, begeleiden ze de leerling naar een regulier havo- of vwo-diploma en bereiden ze de leerling voor op het uitstromen naar een opleiding op hbo- of wo-niveau. In de leeromgeving van het Matrix Lyceum beoogt het Matrix Lyceum een plek waar de leerling authentiek kan zijn, weerbaar wordt, zelfvertrouwen ontwikkelt, zelfstandig leert zijn en waar unieke talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Na de presentatie kregen de deelnemers een rondleiding door de school, gevolgd door een lekkere lunch. Tijdens de lunch gingen de deelnemers in gesprek met collega’s van het Matrix Lyceum en zij maakten zowel kennis met elkaar als met elkaars initiatieven.

Wil jij ook op zo’n inspirerend werkbezoek? In 2023 organiseert het Steunpunt opnieuw zes werkbezoeken waarvoor je je t.z.t. kunt aanmelden. Hou de website en onze nieuwsbrief in de gaten!