Banner

Ik wil samen leren

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert verschillende activiteiten om samen leren te bevorderen. Professionals delen ervaringen, bespreken dilemma’s of bevorderen het samen leren binnen of tussen organisaties.

  • Netwerkbijeenkomsten voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.
  • Leergemeenschappen (brede doelgroep).
  • Intervisietrajecten voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.
  • Visitatietrajecten voor medewerkers van scholen.
  • Zelfevaluatietrajecten aan de hand van instrumenten, zoals de scan passend onderwijs voor scholen en de scan bestuurlijke samenwerking rond passend onderwijs.
icnMeer lezenSluit