Onderwijssoort

Banner
26januari
Webinar | voor OPR over oudersteunpunt door Ouders & Onderwijs
icononline

Op 26 januari organiseert Ouders & Onderwijs speciaal voor ouders en leerlingen in de OPR een online bijeenkomst over het ouder- en jeugdsteunpunt voor ieder samenwerkingsverband. Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers meer informatie over de functies en randvoorwaarden van dit steunpunt. Ook staat men…

Bekijk details
28januari
Landelijke conferentie | ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs
icononline

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht…

Bekijk details
8februari
Derde bijeenkomst | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’
icononline

Op 8 februari 2022 vindt van 13.00-15.00 uur de derde bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep 'Werken aan aanwezigheid'. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Programma Op 8 februari bouwen we de eerste…

Bekijk details
10maart
Bijeenkomst | Hoogbegaafdheid en de subsidieregeling
icononline

Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) organiseert samen met CBO Talent Development webinars en regionale inspiratiebijeenkomsten over thema’s die – onder andere in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’ – in de praktijk leven. Daarbij worden ook inzichten vanuit (tussen)opbrengsten uit lopende NRO-onderzoeken gedeeld,…

Bekijk details
10maart
Themabijeenkomst | Onderwijsverbetering door evidence informed werken
icononline

In deze online bijeenkomst staat de vraag centraal wat de ontwikkelingen rond evidence informed werken opleveren voor jouw samenwerkingsverband én de deelnemende scholen. Tijdens de themabijeenkomst krijg je informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en…

Bekijk details
25maart
Training | Collegiale Visitatie Passend onderwijs voor VO
iconAidadreef 4 Utrecht

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in samenwerking met LBBO en BIOND een project rond het uitvoeren van collegiale visitaties Passend onderwijs. Een collegiale visitatie is een succesvolle methode om aan de hand van de feedback en adviezen van collega IB-ers of ondersteuningscoördinatoren inzicht te krijgen…

Bekijk details
31maart
Netwerkbijeenkomst | TLV

Op 31 maart 2021 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs voor leden van commissies toelaatbaarheidsverklaringen een fysieke netwerkbijeenkomst. Het wordt een informatieve ochtend met voldoende ruimte om te komen tot uitwisseling van werkwijzen, vraagstukken en dilemma’s.Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal op deze ochtend…

Bekijk details
7april
Training | Collegiale Visitatie Passend onderwijs voor PO
iconAidadreef 4 Utrecht

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in samenwerking met LBBO en BIOND een project rond het uitvoeren van collegiale visitaties Passend onderwijs. Een collegiale visitatie is een succesvolle methode om aan de hand van de feedback en adviezen van collega IB-ers of ondersteuningscoördinatoren inzicht te krijgen…

Bekijk details
7april
Webinar | Experiment onderwijszorgarrangementen
icononline

Op 7 april 2022 vindt van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over het experiment onderwijszorgarrangementen plaats. Tijdens dit webinar informeren het ministerie van OCW en het ministerie van VWS over de inhoud van het experiment, de aanmeldvoorwaarden en selectiecriteria. Het experiment onderwijszorgarrangementen gaat naar…

Bekijk details
1juni
Conferentie 2022 | Naar Inclusiever Onderwijs
iconSpant

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs'. Er is een rijk en gevarieerd programma samengesteld. Dit is een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu…

Bekijk details