Onderwijssoort

Banner
13december
Webinar ‘Aan de slag met Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’
icononline

Om het gebruik van VVA in jouw vertrouwde leerlingadministratiesysteem (LAS) te vergemakkelijken organiseert de VO-raad samen met Kennisnet, Magister en Somtoday op 13 december een webinar. Tijdens dit webinar Krijg je uitleg over de VVA; Word je stapsgewijs op weg geholpen in het gebruik van…

Bekijk details
17december
Symposium Inclusief Onderwijs als Fundament voor een Inclusieve Samenleving
iconHogeschool Utrecht op het Science Park te Utrecht

Op 17 december 2021 om 15.00 uur vindt het symposium plaats bij Hogeschool Utrecht op het Science Park te Utrecht. Het Symposium ‘Inclusief Onderwijs als Fundament voor een Inclusieve Samenleving' wordt georganiseerd door het Seminarium voor Orthopedagogiek, mede in het kader van het afscheid  van Hans Schuman. Om…

Bekijk details
28januari
Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs
iconMuntgebouw in Utrecht

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht…

Bekijk details