Onderwijssoort

Banner
30maart
Tlv netwerkbijeenkomst
iconBeatrixgebouw Jaarbeurs in Utrecht

Na een succesvolle eerste editie van de tlv-netwerkbijeenkomst in 2022, vindt er in 2023 opnieuw een bijeenkomst plaats en wel op 30 maart 2023 in het Beatrixgebouw Jaarbeurs in Utrecht. Het is een bijeenkomst voor en door professionals die lid van zijn van de commissies…

Bekijk details
31maart
Online informatiebijeenkomst | Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal
icononline

Op 31 maart 2023 vindt van 14.00 tot 15.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen scholen hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Het…

Bekijk details
12april
Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po-vo en gemeenten | Stoppen met gesloten jeugdzorg
icononline

In de gesloten residentiële jeugdzorg leven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen gezin. Maatschappelijk vinden we het niet meer acceptabel dat jongeren in een gesloten setting verblijven. Daarom werken gemeenten en onderwijs samen aan het stoppen met gesloten jeugdzorg…

Bekijk details
13april
Webinar Overgang v(s)o – mbo | Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
icononline

Wat betekent de wetswijziging verbetering rechtsbescherming mbo-studenten voor mbo- en v(s)o-scholen? Tijdens dit webinar kijken we naar kansen en mogelijkheden op het gebied van: De mindset en belangen van scholen, leerlingen en ouders. Een inclusieve houding en een passend onderwijsproces. De rol van de v(s)o-…

Bekijk details
11mei
Save the date | Netwerkbijeenkomst Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg
iconLocatie centraal in het land

In 2022 heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een traditie in ere hersteld: ieder half jaar organiseren we een bijeenkomst over bedrijfsvoering en kwaliteitszorg. Ook in 2023 worden twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 11 mei 2023. Diverse actualiteiten worden uitvoerig besproken. Denk…

Bekijk details
25mei
Webinar | Privacy Tool
icononline

Eén van de instrumenten op onze website is de privacytool. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen kunnen de digitale privacytool gebruiken om overzicht en duidelijkheid te krijgen over wat ze moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van…

Bekijk details
2november
24-uursnetwerkbijeenkomst | De lat ligt hoog!?
iconHotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

24-uursnetwerkbijeenkomst | Voor en door leidinggevenden samenwerkingsverbanden Op donderdag 2 november en vrijdag 3 november vindt de 24-uursnetwerkbijeenkomst voor en door leidinggevenden samenwerkingsverbanden plaats bij Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. De oplettende lezer heeft al gezien dat er een subtiele naamsverandering heeft plaatsgevonden: dit…

Bekijk details