Onderwijssoort

Banner
12september
Netwerkbijeenkomst | Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering
iconDe Observant Amersfoort

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert i.s.m. de agendagroep bestaande uit medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo op 12 september de netwerkbijeenkomst kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Op het programma staan onder meer actuele ontwikkelingen, waarbij in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: de toepassing…

Bekijk details
15september
Spreekuur Experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen
icononline

Het is de bedoeling dat 80 onderwijs-zorgarrangementen met ingang van 1 januari 2023 toestemming krijgen om deel te nemen aan het experiment. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de ruimte om af te wijken van wettelijke voorschriften omtrent de onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie…

Bekijk details
27september
Bijeenkomst 5 | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’
icononline

Op 4 februari 2021 vertelde Marije Brouwer Borghuis in de ontwikkelgroep preventie van thuiszitten over de thuiszittersaanpak in Twente. De proeftuinen schoolaanwezigheid waren toen net van start gegaan. Deze scholen kregen hierbij begeleiding van Patricia Graczyk. Patricia is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van…

Bekijk details
5oktober
Conferentie | De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele doorstroom?
iconCentraal in het land – De Woonindustrie

Zoals de naam van de conferentie al verklapt, draait het op woensdag 5 oktober 2022 om overgangen. Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen, bijvoorbeeld van kinderopvang naar school, van po naar vo of van ISK naar regulier onderwijs, kwetsbare momenten in de…

Bekijk details
11oktober
Save the date | Evaluatie ouder- en jeugdsteunpunten
iconOmgeving Amersfoort

In november 2020 zijn de steunpunten aangekondigd in de Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. In februari 2021 is het Ministerie samen met vertegenwoordigers van Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden VO, ouders en leerlingen gestart met de uitwerking van deze maatregel. Het ministerie wil op 11…

Bekijk details
12oktober
Save the date | Netwerkbijeenkomst swv’s PO/VO – gemeenten
iconCentraal in het land – locatie volgt

Op woensdag 12 oktober 2022 van 9.00 uur tot 13.00 uur staat de eerste netwerkbijeenkomst voor samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten van schooljaar 2022-2023 op de agenda. Een bijeenkomst voor bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, en voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en hun staffunctionarissen.…

Bekijk details
13oktober
Save the date | Bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen
iconUtrecht

Na twee jaar online bijeenkomsten, is het dit jaar eindelijk weer zover: op 13 oktober 2022 ontmoeten we elkaar fysiek in Utrecht! Een bijeenkomst voor en door medewerkers van schoolse en bovenschoolse voorzieningen. Een moment om je collega’s in het land te ontmoeten en kennis…

Bekijk details
13oktober
Spreekuur Experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen
icononline

Het is de bedoeling dat 80 onderwijs-zorgarrangementen met ingang van 1 januari 2023 toestemming krijgen om deel te nemen aan het experiment. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de ruimte om af te wijken van wettelijke voorschriften omtrent de onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie…

Bekijk details
3november
24-uursbijeenkomst | Buiten de lijntjes
iconDe Bilderberg Oosterbeek

Samenwerkingsverbanden hebben voortdurend te maken met ‘lijntjes’. Lijntjes tussen ‘waar we over gaan’ en ‘waar we niet over gaan’. Denk aan de financiële lijntjes die de ministeries tussen de samenwerkingsverbanden en de gemeenten hebben getekend en aan de lijntjes tussen de leidinggevenden van het samenwerkingsverband…

Bekijk details