Onderwijssoort

Banner
2december
Werkbezoek | Matrix Lyceum Drachten
iconMatrix Lyceum, Torenstraat 28, 9201 JW Drachten

Op vrijdag 2 december ben je van harte welkom bij het OSG Singelland, het Matrix Lyceum in Drachten. Deze school biedt passend onderwijs aan havo/vwo-leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare…

Bekijk details
6december
Bijeenkomst 6 | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’
icononline

Op dinsdag 6 december 2022 vindt van 14.00 - 15.00 uur de zesde en voorlopig laatste bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid'. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Tijdens deze…

Bekijk details
7december
Netwerkbijeenkomst PO/VO en gemeenten | Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?
icononline

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit was met 1 op de 13 al schrikbarend hoog voor een rijk land als Nederland. En door de inflatie neemt het aantal gezinnen met geldzorgen nog extra toe. Wat doet opgroeien in armoede met kinderen, jongeren en ouders?…

Bekijk details
13december
Tweede webinar Jeugdhulp in de school | Hoe werk je inclusiever en integraler in de praktijk?
icononline

Op 13 december 2022 vindt het tweede webinar plaats van Jeugdhulp in school. Deze keer staat het thema samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg centraal. Samen met Job van Velsen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs deze bijeenkomst vormgegeven. Job van Velsen is directeur/oprichter van Etuconsult,…

Bekijk details
25januari
Webinar | Samen naar School-initiatieven
icononline

De handreiking Samen naar School-initiatieven voorziet het veld van belangrijke informatie en concrete tips bij het inrichten van onderwijs én zorg aan kinderen met complexe en specifieke ondersteuningsbehoeften binnen reguliere scholen. De webversie van de handreiking op www.samennaarschoolinitiatieven.nl bouwt voort op het stappenplan uit de…

Bekijk details
2februari
Bijeenkomst | Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs
iconLocatie centraal in het land

Een bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden en partnerschappen Samen Opleiden  Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren begin 2023 een derde bijeenkomst over de toerusting van leraren op passend en inclusiever onderwijs. Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend…

Bekijk details