Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn. De samenwerking met het onderwijs, jeugdhulp, zorg, gemeenten, ouders en anderen is cruciaal om de doelstellingen van passend onderwijs te realiseren. Wij werken daarom nauw samen met onderstaande organisaties.

SPO Partners

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage