Thema

Aan de slag

Banner
11september 2023
Terugblik I Spelsessie op Voor de Jeugd Dag

Op 11 september 2023 waren we aanwezig bij de Voor de Jeugd Dag Voor de Jeugd Dag 2023 in het Taets Art and Event Park in Zaandam. Een dag vol activiteiten georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut. Op deze dag bedoeld voor gemeenten,…

Bekijk details
23juni 2023
Werkbezoek | De Bossche Vakschool

Op vrijdag 23 juni bracht Steunpunt Passend Onderwijs een werkbezoek aan de Bossche Vakschool in Den Bosch. Hier kunnen vmbo-leerlingen van het Dieze College, een vso-school in Den Bosch, praktijkvakken volgen op de Bossche Vakschool (vmbo-basis en vmbo-kader). Gaat dit goed, dan stromen ze door…

Bekijk details
21juni 2023
Netwerkbijeenkomst swv-en en gemeenten | Hervormingsagenda Jeugd: Wat betekent dit voor mij?

De Hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Dit is een grote opgave die van iedereen veel inzet vraagt, zo ook van het onderwijs. Tijdens de netwerkbijeenkomst van samenwerkingsverbanden en gemeenten op 21 juni bogen de sprekers…

Bekijk details
21juni 2023
Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Op 21 juni 2023 kwamen we samen in Utrecht om met elkaar antwoorden te verkennen op vraagstukken rondom schoolaanwezigheid en de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. Het was geweldig om zoveel enthousiaste collega's te zien die zich inzetten voor dit belangrijke onderwerp. We…

Bekijk details
9juni 2023
Werkbezoek | Het Gele Park in Lichtenvoorde

Op vrijdag 9 juni bracht Steunpunt Passend Onderwijs een werkbezoek aan Het Gele Park in Lichtenvoorde. Het Gele Park is een bijzondere samenwerking tussen kinderopvang, (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en zorg, waarbij ze hun programma's en thema's op elkaar afstemmen. Ze streven ernaar om organisatie-overstijgend…

Bekijk details
8juni 2023
Webinar | Verbeteragenda Passend Onderwijs

Op donderdag 8 juni vond het webinar plaats over de verbeteragenda passend onderwijs. Na een welkomstwoord van Ilona Wiegman van het Steunpunt Passend Onderwijs namen Jelle Mak en Janis van Vliet van het ministerie van OCW ons mee in de algemene voortgang passend onderwijs en…

Bekijk details
6juni 2023
Leernetwerk samenwerkingsverbanden samenwerking-regulier

Het leernetwerk van samenwerkingsverbanden samenwerking regulier-speciaal onderwijs is op 6 juni 2023 bijeen geweest. Er is gesproken over de voortgang van het proces rond de Werkagenda inclusiever onderwijs en de rol van samenwerkingsverbanden daarin. Vervolgens is er informatie geboden over de Model-samenwerkingsovereenkomst voor scholen voor…

Bekijk details
6juni 2023
Startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs

Op 6 juni 2023 vond de online startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs plaats. Deze is uitgevoerd door NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg) in opdracht van Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). Dolf van Veen (NCOJ) opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten en te vertellen over de…

Bekijk details
30mei 2023
Webinar Jeugdhulp in school: Jongerenwerk

Samen met het NJi organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Op 30 mei 2023 stond het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda. Tijdens dit webinar vertelde Stijn Sieckelink (lector Hogeschool van Amsterdam) n.a.v. zijn…

Bekijk details
25mei 2023
Webinar Privacy Tool

Op 25 mei 2023 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar over privacy. Hierbij lag de focus op overgangen en uitvoeringsvragen vanuit de veelgestelde vragen rondom gegevensdeling en bewaartermijnen die bij de helpdesk binnenkomen. Veel van de ingestuurde vragen zijn al terug te vinden in…

Bekijk details
11mei 2023
Netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering

Op 11 mei vond de netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering plaats. In het ochtendprogramma kwamen de volgende onderdelen aan de orde: Actualiteiten (waaronder bekostigingskorting, btw en DUO producten)  Een goede bedrijfsvoering; wat is dat, hoe doe je dat? De middag stond vooral in het teken van…

Bekijk details
13april 2023
Webinar overgang v(s)o – mbo | Verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

Op 13 april 2023 vond het webinar ‘Overgang v(s)o – mbo | Verbetering rechtsbescherming mbo-studenten’ plaats. Na het welkomstwoord en een toelichting op het programma door Ilona Wiegman (Steunpunt Passend Onderwijs) startte Doride de Bruijn (Kennispunt MBO Passend Onderwijs) met het delen van informatie over…

Bekijk details
12april 2023
Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden en gemeenten | Stoppen met gesloten jeugdzorg

In de gesloten residentiële jeugdzorg leven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen gezin. Maatschappelijk vinden we het niet meer acceptabel dat jongeren in een gesloten setting verblijven. Daarom werken gemeenten en onderwijs samen aan het stoppen met gesloten jeugdzorg…

Bekijk details
31maart 2023
Terugblik informatiebijeenkomst | Beleidsregel experimenten samenwerking regulier – speciaal

Op vrijdag 31 maart vond er een spreekuur plaats over de beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal. Tijdens dit spreekuur konden de deelnemers vragen stellen aan een team van deskundigen, te weten Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW, Marij Bosdriesz en Dolf van Veen van…

Bekijk details
30maart 2023
Netwerkbijeenkomst TLV

Ruim 100 vakgenoten verzamelden zich op 30 maart 2023 bij het Beatrixgebouw Jaarbeurs in Utrecht om kennis op te halen en te delen. Na een welkomstwoord van Bea van Heukelom van Steunpunt Passend Onderwijs was het woord aan Marjan Zandbergen, beleidsmedewerker van het ministerie van…

Bekijk details
15februari 2023
Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po-vo en gemeenten | Hoe stimuleer jij het denken over leer- en ontwikkelrecht?

Op woensdag 15 februari 2023 draaide het om leer- en ontwikkelrecht. Welke goede initiatieven zijn er al? Wat betekent de invoering van het leerrecht voor gemeenten en samenwerkingsverbanden? Waar en hoe wordt dit gesprek in de regio gevoerd? Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met…

Bekijk details
2februari 2023
Bijeenkomst | Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs

Op donderdag 2 februari 2023 vond de bijeenkomst ‘Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst volgden de deelnemers presentaties uit de praktijk van Neely Anne de Ronde en Femke Gerritsen en van Barbara Janssens en Michiel van Houtum van OCW. Presentaties Presentatie…

Bekijk details
25januari 2023
Webinar | Samen naar School-initiatieven

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar dat geheel in het teken stond van Samen naar School-initiatieven om alle geïnteresseerden een beter beeld te geven van de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen. Marjan Zandbergen schetste namens OCW en VWS de context…

Bekijk details
23januari 2023
Terugblik | Bijeenkomst 23 januari 2023

Op 23 januari 2023 stond het thema ‘Bevorderen van schoolaanwezigheid voor iedereen!’centraal Er is stilgestaan bij het concept "schoolaanwezigheid": wat verstaan we daar nou eigenlijk onder en hoe wordt dit geconceptualiseerd binnen het Multi-Dimensional Multi-Tiered System of Supports (MD-MTSS) raamwerk, oftewel het Pyramide model in…

Bekijk details
13december 2022
Webinar Jeugdhulp in school | Hoe werk je inclusiever en integraler in de praktijk?

Op 13 december 2022 vond het tweede webinar plaats van Jeugdhulp in school. Deze keer stond het thema samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg centraal. Samen met Job van Velsen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs deze bijeenkomst vormgegeven. In het plenaire deel gingen we op…

Bekijk details
7december 2022
Netwerkbijeenkomst swv’s – gemeenten | Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit was met 1 op de 13 al schrikbarend hoog voor een rijk land als Nederland. En door de inflatie neemt het aantal gezinnen met geldzorgen nog extra toe. Wat doet opgroeien in armoede met kinderen, jongeren en ouders?…

Bekijk details
6december 2022
Ontwikkelgroep Werken aan aanwezigheid | Datainformed werken aan aanwezigheid

Op dinsdag 6 december 2022 vond de zesde en voorlopig laatste bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Tijdens deze online bijeenkomst zoomden we in…

Bekijk details
2december 2022
Werkbezoek aan het Matrix Lyceum in Drachten

Op vrijdag 2 december jl. bezochten 15 deelnemers, die allemaal werken aan een initiatief in de samenwerking regulier-speciaal onderwijs, het Matrix Lyceum in Drachten. Deze school biedt passend onderwijs aan havo/vwo-leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag. De school…

Bekijk details
3november 2022
24-uursbijeenkomst | Buiten de lijntjes

Op 3 en 4 november 2022 verzamelden leidinggevenden en beleidsmakers van samenwerkingsverbanden zich bij Hotel De Bilderberg in Oosterbeek voor een nieuwe editie van de 24-uursbijeenkomsts samenwerkingsverbanden. Dit keer had de 24-uursbijeenkomst de prikkelende titel ‘Buiten de lijntjes’. Deze terugblik bevat presentaties en foto’s. Presentaties…

Bekijk details
13oktober 2022
Landelijke bijeenkomst (bovenschoolse) voorzieningen

Op 13 oktober 2013 stroomde het Beatrixgebouw Jaarbeurs vol met deelnemers van de landelijke bijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen. De ochtend werd geleid door Illias El Hadioui, stads- en onderwijssocioloog. Illias nam ons mee in de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in…

Bekijk details
13oktober 2022
Terugblik spreekuur experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen | 15-09-2022 en 13-10-2022

Op 15 september 2022 en op 13 oktober 2022 vonden er twee spreekuren over de experimenteerregeling onderwijszorgarrangementen plaats. Nynke Gecks en Doke van Dijk, beide beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW, gaven tijdens het spreekuur antwoord op de vragen van de deelnemers. De vragen betroffen…

Bekijk details
12oktober 2022
Netwerkbijeenkomst swv’s – gemeenten | Een sterke basis door krachtige samenwerking

Op woensdag 12 oktober vond de (digitale) netwerkbijeenkomst plaats voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten. Dit keer draaide de bijeenkomst om de gezamenlijke propositie van onderwijs, opvang en gemeenten: Een sterke basis door krachtige samenwerking. Deze propositie gaat over het belang van anders samenwerken…

Bekijk details
5oktober 2022
Terugblik conferentie | De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele overgang?

Zoals de naam van de conferentie al verklapt, draaide het op woensdag 5 oktober 2022 om overgangen. Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen, bijvoorbeeld van kinderopvang naar school, van po naar vo of van ISK naar regulier onderwijs, kwetsbare momenten in de (school)…

Bekijk details
27september 2022
Vijfde bijeenkomst | Werken aan aanwezigheid

Anderhalf jaar geleden vertelde Marije Brouwer Borghuis in de ontwikkelgroep preventie van thuiszitten over de thuiszittersaanpak in Twente. De proeftuinen schoolaanwezigheid waren toen net van start gegaan. Deze scholen kregen hierbij begeleiding van Patricia Graczyk. Patricia is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Illinois in Chicago en…

Bekijk details
15september 2022
Spreekuur | Experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen

Op 15 september 2022 vond de eerste van een serie van twee spreekuren over de Experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen plaats. Nynke Gecks en Doke van Dijk, beide beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW, gaven tijdens het spreekuur antwoord op de vragen van de deelnemers. De vragen betroffen…

Bekijk details
12september 2022
Netwerkbijeenkomst | Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering

Op 12 september vond de Netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering plaats. In het ochtendprogramma kwamen de volgende onderdelen aan de orde: 1) Toelichting op nieuwe stroomschema’s voor tlv’s sbo en (v)so 2) De huidige bekostiging van de samenwerkingsverbanden 3) De bekostiging van de samenwerkingsverbanden vanaf 1…

Bekijk details
5juli 2022
Terugblik Informatiebijeenkomst | Voortgang verbeteragenda passend onderwijs

Op dinsdag 5 juli organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs en de prioritering voor de komende periode. Na het welkom door Mike Jolink (SPO) startte Simone la Roi met…

Bekijk details
22juni 2022
Terugblik | Bijeenkomst 22 juni 2022

Alles stond in de steigers om elkaar op 22 juni 2022 sinds lange tijd weer fysiek te ontmoeten. De boerenprotesten en corona wierpen helaas roet in het eten. Razendsnel werd het programma naar een online bijeenkomst omgezet. De bijeenkomst stond in het teken van data,…

Bekijk details
14juni 2022
Webinar | Jeugdhulp in de school: Samen praten en vooral samen doen

Op dinsdag 14 juni vond het eerste webinar Jeugdhulp in school van 2022 plaats. Tijdens het webinar ging Vincent Fafieanie van het NJi in op de actualiteit van lopende onderzoeken en experimenten rond de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Mariette Haasen was onze hoofdspreker. Zij…

Bekijk details
1juni 2022
Vliegende Brigade ouder- en jeugdsteunpunten | Onafhankelijk werken

Dit derde webinar gaat over onafhankelijk werken in de ouder- en jeugdsteunpunten passend onderwijs. Dit is onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs. Aan bod komt het WAAROM, het WAT en het HOE van onafhankelijk werken. Aan tafel de voltallige Vliegende brigade en videobijdragen van ouders…

Bekijk details
27mei 2022
Vliegende Brigade ouder- en jeugdsteunpunten | Positionering van steunpunten

In de tweede webinar van de vliegende brigade ouder- en jeugdsteunpunten gaat het over: Positionering van steunpunten. Dick Rasenberg en Mark Weghorst leggen het waarom, het wat en het hoe uit inzake de keuzes waar een samenwerkingsverband voor staat. Hieronder staat de presentaties, de interviews…

Bekijk details
19mei 2022
Themabijeenkomst | Onderwijsverbetering door evidence informed werken

In deze online bijeenkomst stond de vraag centraal wat de ontwikkelingen rond evidence informed werken opleveren voor scholen en samenwerkingsverbanden. Tijdens de themabijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en een toelichting…

Bekijk details
17mei 2022
Vierde bijeenkomst ontwikkelgroep webinar | Werken aan aanwezigheid

Op 17 mei 2022 vond de vierde bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Tijdens de bijeenkomst stond het praktijkvoorbeeld SWV VO Noord Kennemerland centraal.…

Bekijk details
17mei 2022
Vierde bijeenkomst ontwikkelgroep masterclass | Werken aan aanwezigheid

Patricia Graczyk heeft op 17 mei een masterclass over schoolaanwezigheid verzorgd. Patricia is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Illinois in Chicago. Zij is samen met C. Kearney “the founding father” van het Multi Tiered Multi Dimensional Support system (voorheen RtI-model), het model…

Bekijk details
19april 2022
Themabijeenkomst | Overgang vo – mbo

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Hoe kunnen wij de vo-leerling met extra ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk voorbereiden op en ondersteunen bij de overstap naar het…

Bekijk details
13april 2022
Netwerkbijeenkomst | #welbevindenvandejeugd

Op woensdag 13 april stond er weer een digitale netwerkbijeenkomst voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten op de agenda. Jetta Spaanenburg en Fedor Heida startten het vervolggesprek op basis van het thema #welbevindenvandejeugd waarover we in de netwerkbijeenkomst van februari het gesprek…

Bekijk details
7april 2022
Webinar | Experiment Onderwijszorgarrangementen

Op 7 april 2022 vond het webinar over het Experiment Onderwijszorgarrangementen plaats. Na de aftrap en welkom door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs informeerden Preston Henshuijs (ministerie van OCW) en Nienke Schaar (ministerie van VWS) over de inhoud van het Experiment Onderwijszorgarrangementen,…

Bekijk details
1april 2022
Informatiebijeenkomst | Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Tijdens de online informatiebijeenkomst van 1 april 2022 jl. werd een toelichting gegeven op de beleidsregel experimenten door Marjan Zandbergen (OCW). Scholen konden hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de…

Bekijk details
31maart 2022
Netwerkbijeenkomst | TLV

Bijna 90 vakgenoten reisden op 31 maart af naar Amersfoort, waar de eerste tlv- kennisdeling en netwerkbijeenkomst plaatsvond voor commissieleden tlv. Na een reis door de sneeuw zorgden de studenten van Leerhotel Het Klooster voor een warm welkom en voor verse koffie en thee voor…

Bekijk details
9maart 2022
Feestelijke launch | Weten Wat Werkt

Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten). Deze vraag stond op 9 maart 2022 centraal tijdens de digitale launch van het door de NRO gesubsidieerde onderzoek: ‘Weten…

Bekijk details
16februari 2022
Netwerkbijeenkomst PO/VO-gemeenten | Welbevinden van de jeugd en de effecten van corona

Tijdens de netwerkbijeenkomst woensdag van Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) samen met Nederlands Jeugdinstituut, JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs sprak Jetta Spaanenburg met Anita Kraak over het welbevinden van de jeugd en de effecten van corona. Anita vertelde…

Bekijk details
8februari 2022
Derde bijeenkomst | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’

Op 8 februari 2022 vond de derde bijeenkomst van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ plaats. Dit keer stond de bouwsteen preventief werken aan welbevinden centraal. Op het laatste moment moest het programma door omstandigheden aangepast worden. Iris Franck kon helaas niet bij onze bijeenkomst aanwezig…

Bekijk details
28januari 2022
Landelijke conferentie Passender en inclusiever! door integratie van regulier en speciaal onderwijs

Op 28 januari vond de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs plaats, een co-creatie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). “Het verheugt ons om te zien dat er zo’n grote belangstelling is voor…

Bekijk details
8december 2021
Vijfde bijeenkomst | Leergemeenschap Jeugdhulp in de school

De vijfde en voorlopig laatste bijeenkomst van de leergemeenschap Jeugdhulp in school vond plaats op woensdag 8 december 2021. Evelien van den Broek (SPO) heette de deelnemers welkom en lichtte het programma toe. Tijdens deze vijfde bijeenkomst maakten we de balans op, maar koppelden dit…

Bekijk details
8december 2021
Webinar | Privacy en passend onderwijs in het sociaal domein

In dit webinar, georganiseerd door SPO, NJi en de VNG, op woensdag 8 december zoomden we in op de privacy vraagstukken in de samenwerking tussen gemeente, passend onderwijs en jeugdhulp. Het webinar was een vervolg op het webinar van 24 maart 2021 waar het model…

Bekijk details
23november 2021
Tweede bijeenkomst | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’

Op 23 november 2021 vond de tweede bijeenkomst van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ plaats. Dit keer stond de bouwsteen gespreksvoering centraal. Babs Smith nam de deelnemers in haar presentatie - feitelijk een mini-training - mee in de beginselen van de motiverende gespreksvoering. Dit is…

Bekijk details
4november 2021
¡Inclusie is een werkwoord!

Op 4 en 5 november 2021 stroomde het congrescentrum De Werelt vol met leidinggevenden samenwerkingsverbanden voor de 24-uursbijeenkomst ¡Inclusie is een werkwoord! Deze terugblik bevat foto’s, de presentaties van dag 2, een interessant artikel en de aankondiging van de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door…

Bekijk details
12oktober 2021
Eerste bijeenkomst | Ontwikkelgroep werken aan aanwezigheid

Op 12 oktober 2021 vond eerste bijeenkomst werken aan aanwezigheid plaats. Na een welkomstwoord door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs volgde een presentatie door René Halberstad van Ingrado over de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid. Aansluitend…

Bekijk details
7oktober 2021
Bijeenkomst | Bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Nji de tweede online editie van de bijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen van 2021. Het was een bijeenkomst voor en door medewerkers van de OPDC’s. Bij de start van de bijeenkomst nam geluksprofessor Patrick van…

Bekijk details
6oktober 2021
Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 | De stem van de jongere

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het enorm leuk en leerzaam is met jongeren te praten over wat hen drijft, wat zij nodig hebben, hoe zij het passend onderwijs ervaren dat wij…

Bekijk details
23september 2021
Webinar | Data gedreven werken en passend onderwijs in de praktijk

Op 23 september jl. vond het webinar data gedreven werken en passend onderwijs in de praktijk plaats. Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde samen met het Dashboard Passend Onderwijs, het NJi en de VNG een digitale bijeenkomst over data gedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst bespraken Floris…

Bekijk details
16september 2021
Vierde bijeenkomst | Leergemeenschap Jeugdhulp in school

Op 16 september 2021 vond de vierde bijeenkomst plaats van de leergemeenschap Jeugdhulp in school. De bijeenkomst werd geopend door Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Daarna was er uitgebreid de tijd voor de presentaties van twee praktijkvoorbeelden. In deze presentaties kwamen alle ‘lagen’…

Bekijk details
30juni 2021
Derde bijeenkomst | Leergemeenschap Jeugdhulp in school

Op 30 juni vond de derde bijeenkomst Jeugdhulp in school plaats. De bijeenkomst werd geopend door Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs en startte met een terugblik en reflectie op de vorige bijeenkomsten door Marij Bosdriesz (NJi). Hierna gaf Vincent Fafieanie van het NJi…

Bekijk details
16juni 2021
Netwerkbijeenkomst | Herstel en perspectief voor jeugd na corona

Op 16 juni vond de netwerkbijeenkomst ‘Herstel en perspectief voor jeugd na corona' plaats. Na het welkomstwoord door Jetta Spaanenburg en Fedor Heida was het woord aan Bas Wijnen, voor het onderdeel kennisdeling op het thema. Vervolgens was het woord aan twee regio's over hun…

Bekijk details
31mei 2021
De landelijke bijeenkomst | (boven-)schoolse voorzieningen

In het eerste deel van de bijeenkomst van 31 mei sprak Dolf van Veen zijn zienswijze uit over inclusie. Hij deed dat door een terugblik te geven over de ontwikkelingen de afgelopen decennia. Ten slotte deed hij een aantal uitspraken over de door hem gewenste…

Bekijk details
20mei 2021
Tweede bijeenkomst | Jeugdhulp in school 20 mei 2021

Op 20 mei jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de leergemeenschap Jeugdhulp in school. Na het openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs gaf Marij Bosdriesz van het Nederlands Jeugdinstituut een terugkoppeling van de gesprekken in de themagroepen van de eerste bijeenkomst…

Bekijk details
18mei 2021
Tweede netwerkbijeenkomst | Kwaliteitszorg

Op 18 mei 2021 vond via Zoom de tweede netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg plaats. Tijdens deze bijeenkomst nam Rick de Wit (Infinite) de deelnemers in zijn presentatie mee in de rol van de beleidsrijke begroting binnen de kwaliteitscyclus en de invloed daarvan op het beleidsmatig handelen. Hij…

Bekijk details
15april 2021
Webinar | Data gedreven werken en passend onderwijs

Op donderdag 15 april jl. organiseerden het dashboard passend onderwijs, het Steunpunt Passend Onderwijs en het NJi een online informatiebijeenkomst over data-gedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst vertelde  Cindy Poortman University of Twente over de mogelijkheden van uw data, en met name hoe data bijdragen aan…

Bekijk details
14april 2021
Netwerkbijeenkomst | Leidende principes in de samenwerking onderwijs – jeugd

Op woensdag 14 april jl. vond de netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 plaats. De bijeenkomst stond in het teken van ‘leidende principes’ in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG) openden de bijeenkomst en gaven vervolgens het woord aan…

Bekijk details
31maart 2021
Webinar | De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding

Samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseerde het SPO op 31 maart jl. een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten, startbekwame leraren en lerarenopleidingen in de praktijk tegenaan lopen. Tijdens dit webinar nam Angeline van der Kamp MA,…

Bekijk details
24maart 2021
Webinar | Privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Op 24 maart jl. vond het webinar plaats over privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Na de opening door Mike Jolink van Steunpunt Passend Onderwijs was het woord aan Harry Nijkamp over het modelconvenant en gegevensdeling rond casusoverleg. Marij Bosdriesz…

Bekijk details
23maart 2021
Eerste bijeenkomst | Leergemeenschap Jeugdhulp in school

Op 23 maart jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de Leergemeenschap Jeugdhulp in de school. Na het informatieblok over actuele zaken was het de beurt aan dr. Bert Wienen. In zijn lezing ging Bert in op zijn ervaringen die hij onder andere heeft opgedaan…

Bekijk details
18maart 2021
Tweede bijeenkomst | Leergemeenschap preventie (van thuiszitten)

Op 18 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de Leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs was het woord aan Femke Zoggel van JongPIT en Marieke Boon van Ouders & Onderwijs over de relatie en…

Bekijk details
4februari 2021
Eerste bijeenkomst | Leergemeenschap preventie (van thuiszitten)

Op 4 februari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs nam Peter Hulsen van het NCJ de actualiteiten door en stond stil bij het onderzoek naar verzuim, de prestatiebox,…

Bekijk details
2februari 2021
Eerste netwerkbijeenkomst | Kwaliteitszorg

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op 2 februari 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs alvast een inkijkje gegeven van dit nieuwe kader. Er werd stilgestaan bij vragen als: wat is…

Bekijk details
27november 2020
Landelijke conferentie | Passend onderwijs; stappen vooruit door integratie speciaal en regulier onderwijs

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande…

Bekijk details
25november 2020
Netwerkbijeenkomst | Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!

Op 25 november 2020 vond het webinar 'Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!' plaats. De digitale landelijke netwerkbijeenkomst voor samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten. Namens het netwerk LPO, de sectorraad samenwerkingsverbanden VO en de VNG is het webinar geopend door Jetta Spaanenburg (netwerk LPO) en Fedor…

Bekijk details
19november 2020
Themabijeenkomst | Samen opleiden en inclusief onderwijs

Op 19 november 2020 vond de online themabijeenkomst ‘Samen opleiden en inclusief onderwijs’ plaats.  Hieronder staat interessant materiaal en is de webinar in zijn geheel terug te kijken. - het Europese raamwerk voor de ‘inclusive teacher’- de publicatie van Sardes waarin de niveaus van inclusie…

Bekijk details
5november 2020
Derde bijeenkomst | Ontwikkelgroep (preventie van) thuiszitten

Op 5 november vond vanuit Crowne Plaza het derde webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. Het webinar begon met een welkom en toelichting op het programma door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs. Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid nam…

Bekijk details
4november 2020
Ontwikkelgroep | Jeugdhulp in de school

Op 4 november vond vanuit Crowne Plaza het webinar plaats van de ontwikkelgroep 'Jeugdhulp in de school'. De webinar begon met een welkom en toelichting op het programma door Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Marij Bosdriesz van het Nederlands Jeugdinstituut keek vervolgens terug…

Bekijk details
26oktober 2020
Webinar | Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de 'Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs'. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van…

Bekijk details
7oktober 2020
Webinar | Bovenschoolse voorzieningen: Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd

Op 7 oktober 2020 vond het webinar plaats over de bovenschoolse voorzieningen: ‘Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd’. Het webinar begon met een openingswoord van Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. Vervolgens gaf Janneke van Hardeveld van de Inspectie van het Onderwijs een presentatie over…

Bekijk details
25september 2020
Webinar | Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de 'Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs'. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van…

Bekijk details
8september 2020
Tweede bijeenkomst | Ontwikkelgroep Jeugdhulp in de school

Op 8 september vond het tweede webinar van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school plaats. Na een openingswoord van Mike Jolink (SPO) en een terugblik van Marij Bosdriesz (NJi) vonden er twee presentaties uit de praktijk plaats. Bianca Das deelde haar ervaringen vanuit de gemeente Zoetermeer…

Bekijk details
25juni 2020
Tweede bijeenkomst | Ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten

Op 25 juni vond de tweede webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs en Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Vervolgens deelden Pauline van Eck en Eveline Schoevers van…

Bekijk details
18juni 2020
Eerste bijeenkomst | Ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten

Op 18 juni vond de webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid gaf vervolgens een achtergrondschets op basis van de door de deelnemers…

Bekijk details
26mei 2020
Eerste bijeenkomst | Ontwikkelgroep jeugdhulp in de school

Op 26 mei vond de webinar plaats van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school. De webinar begon met een openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Marij Bosdriesz van het NJi gaf vervolgens een terugkoppeling van de door de deelnemers ingestuurde vragen. Michiel van…

Bekijk details
28november 2019
Netwerkbijeenkomst | (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg)

Op 28 november jl. werd de netwerkbijeenkomst '(financieel) management, verantwoording & kwaliteitszorg' gehouden in Utrecht. Doel van de bijeenkomst was om deelnemers op op de hoogte te brengen van de laatste actualiteiten en informatie te verstrekken over onderwerpen zoals verantwoording, kwaliteitszorg, bestuurlijke samenwerking en het…

Bekijk details
19november 2019
Scholenconferentie | Verrassend Passend: ‘De Leraar centraal’

Zo’n honderd deelnemers verzamelen zich op 19 november 2019 in De Lindenberg, ‘huis voor de kunsten’ in Nijmegen. Zij komen voor de scholenconferentie Verrassend Passend, die het Steunpunt Passend Onderwijs po-vo dit jaar voor de vierde keer organiseert. Tekening van Bianca Berndsen-Studio LEFF Deze…

Bekijk details
24september 2019
Masterclass ‘Bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk’

Op 24 september 2019 volgden tien deelnemers een masterclass over het onderwerp ‘Bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk’. De masterclass werd gegeven door dr. Pieterjan van Delden, specialist op dit gebied. Hier kun je het verslag van de masterclass lezen. Document Verslag

Bekijk details
20september 2019
Conferentie | Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs

Op 20 september kwamen 270 deelnemers in het Muntgebouw in Utrecht bijeen voor de vierde landelijke conferentie over de integratie van speciaal en regulier onderwijs. Dit was op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg…

Bekijk details
19september 2019
Reflectiebijeenkomst | Passend onderwijs

In september 2019 bogen zo’n zestig bestuurders en leidinggevenden uit de wereld van passend onderwijs zich over de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs’? Hier kun je het verslag lezen en kennis nemen van de presentaties. Documenten Verslag Presentatie Dolf van den Berg…

Bekijk details
11september 2019
Bijeenkomst | Stapeling financiële effecten

Tijdens de bijeenkomst ‘Stapeling (financiële) effecten’ (2019) kregen de deelnemers zicht op de  stapeling van financiële effecten. Ze stonden stil bij de vraag hoe die effecten de doelen van samenwerkingsverbanden in de weg kan staan. Ook kwamen ontwikkelvragen van deelnemers aan de orde. Hier vind…

Bekijk details
31oktober 2018
Bijeenkomst | Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseerden het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugdinstituut een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze publicatie geeft hiervan een overzicht.

Bekijk details