Banner

Auteursrecht

Teksten en materiaal op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s en illustraties op https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl zijn beschermd door het auteursrecht van het project en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door het project ter beschikking gestelde downloads mogen, tenzij anders staat vermeld, gebruikt en gedeeld worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het project aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.

Wijzigingen

Het project behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

oktober 2021