Contact

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs.

Helpdesk

Voor vragen over passend onderwijs kunt u gebruikmaken van onze gratis helpdesk. De helpdesk is op werkdagen van 9.00 tot 17:00 uur via de mail helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl bereikbaar. Vermeld in de mail uw naam, de naam van uw school, bestuur of swv (po/vo) en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken, dan nemen wij binnen 3 dagen contact met u op.

Vragen ouders

Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt Ouders&Onderwijs, telefoonnummer 088-6050101. Voor vragen op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij Ieder(in), telefoonnummer 0900-2356780.

Gemeenten en jeugdinstellingen

Op de website www.aanpakmetandereogen.nl vindt u veel praktische informatie als het gaat over de verbindingen tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp.

Team Steunpunt Passend Onderwijs

Mike Jolink, projectleider, mikejolink@vo-raad.nl

Petra Minderhout – van der Kooij, communicatieadviseur, petraminderhout@vo-raad.nl

Bea van Heukelom, contactpersoon helpdesk VO-raad, beavanheukelom@vo-raad.nl

Evelien van den Broek, projectmedewerker Steunpunt Passend Onderwijs, e.vandenbroek@poraad.nl

Marlies Peters, contactpersoon helpdesk PO-Raad, m.peters@poraad.nl

Chantal Quint, projectsecretaresse, steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl 

Informatie passend onderwijs

Informatie over passend onderwijs en het onderwijssysteem is te vinden op www.european-agency.org. Daar kunt u klikken op landeninformatie en dan Nederland.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video