Banner

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Programma

De conferentie begon met een welkom en toelichting op het programma door Dolf van Veen (NCOJ). De aftrap voor deze conferentie werd, namens de minister, gegeven door Marjan Zandbergen (OCW). Hierna startte het rondetafelgesprek onder leiding van Kees Kuijs met Rinda den Besten (PO-Raad), Hein van Asseldonk (VO-raad), Wim Lüdeke (LECSO/SBO-wv) en Marieke van der Ros (Inspectie van het Onderwijs).

Aan bod kwamen de bestaande praktijkinitiatieven, het vervolg van passend onderwijs naar minder schotten en inclusiever onderwijs, ofwel de nieuwe Beleidsregel als onderdeel van de route naar inclusiever onderwijs. Aan bod kwam ook de vraag hoe de Inspectie de experimenten omarmt en hoe zij samen kunnen leren?

Presentaties

Goed voorbereide start

Tijdens de conferentie is de publicatie Een goed voorbereide start gepubliceerd. Hieronder zijn de plenaire gedeeltes van de conferentie in zijn geheel terugkijken.