Banner

Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen kunnen de digitale Privacy Tool gebruiken om overzicht en duidelijkheid te krijgen over wat ze moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet- en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacyaspecten en veelgestelde vragen. De tool is naast deze website ook te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl en is via die website ook te plaatsen op de eigen website of intranet. Klik hiervoor op ‘insluiten eigen website’ rechts bovenin de tool.