Banner

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar dat geheel in het teken stond van Samen naar School-initiatieven om alle geïnteresseerden een beter beeld te geven van de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen. Marjan Zandbergen schetste namens OCW en VWS de context en het traject tot nu toe. De handreiking Samen naar School-initiatieven en de website werden vervolgens toegelicht door Bas Warner (OOG). Suzan Teutenberg (Het Gehandicapte Kind) en Dick Rasenberg (OOG) namen het stokje over en brachten drie belangrijke thema’s in beeld. Rianne Boerefijn (IEP) sloot af door haar initiatief vanuit haar rol als ouder voor een Samen naar School klas toe te lichten.

Meer informatie

Webinar