Banner

Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen in zorginstellingen en ernstig (meervoudig) beperkte kinderen die sterk afhankelijk zijn van zorg. Zij zijn vaak echter weldegelijk in staat tot het volgen van (kleine stappen in) onderwijs. Ook zijn er leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs die dichter bij huis onderwijs kunnen en willen krijgen. Deze kinderen en de rest van onze maatschappij, zijn erbij gebaat dat ze zoveel mogelijk samen naar school gaan met leeftijdsgenoten. Op een reguliere school, met een passende combinatie van onderwijs en zorg.

In Nederland bestaan initiatieven die ook laten zien dat dit kan, binnen de huidige wet- en regelgeving. Vaak georganiseerd door een combinatie van (een groep) ouders met veel energie en ervaringsdeskundigheid en een onderwijsorganisatie die gelooft in inclusie. In de rest van deze tekst refereren we naar deze initiatieven als Samen naar school-initiatieven.

Deze handreiking zet de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren van deze initiatieven op een rijtje. De handreiking is geschreven voor professionals in het onderwijs, binnen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar ook voor (ambtenaren van) gemeenten, vertegenwoordigers van inkoopregio’s en de zorgkantoren en zorgaanbieders. Het is van groot belang dat het onderwijs en gemeenten hierin samen optrekken. Deze handreiking schetst de belangrijke kaders hoe zij dat kunnen doen.

Website

De bijbehorende website www.samennaarschoolinitiatieven.nl bouwt voort op het stappenplan uit de handreiking. De stappen zijn in de webversie verder inhoudelijk uitgewerkt en voorzien van praktische tools, voorbeelden en stappenplannen. De webversie maakt de brug tussen de theorie in de handreiking en de praktijk in de school.

Net als het organiseren van onderwijs en zorg is de webversie nooit af. Regelmatig zullen er dan ook updates en nieuw materiaal worden toegevoegd aan de website. Ook de opbrengsten van het huidige ondersteuningstraject – dat het Steunpunt uitvoert samen met Stichting het Gehandicapte Kind, OOG en BMC – zullen hun weg vinden naar de webversie. We nodigen je van harte uit om de website te bekijken. Heb je aanvullingen of mis je zaken? Laat het vooral weten!

Ondersteuning vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs

In de periode september – december 2022 faciliteert het Steunpunt Passend Onderwijs de beweging die met deze handreiking in gang wordt gezet. Een naar vanzelfsprekender samenwerking, en uiteindelijk een naar meer inclusie. Zij doet dit door in deze periode een ondersteuningsteam beschikbaar te stellen. Dit team is beschikbaar voor begeleiding en advies. Het inventariseert gedurende deze periode bestaande vragen en behoeften van zowel startende als bestaande initiatieven. Lees meer