Banner

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van de experimenteerregeling. Bert Molema en Ronald Bal van de Inspectie van het Onderwijs gaven een presentatie over het toezichtskader. Tot slot vertelden Dolf van Veen, Marij Bosdriesz en Kees Kuijs van het NCOJ over het ondersteuningsprogramma. Hieronder staan documenten en is het webinar in zijn geheel terug te kijken.

Documenten

Webinar