Banner

Op vrijdag 31 maart vond er een spreekuur plaats over de beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal. Tijdens dit spreekuur konden de deelnemers vragen stellen aan een team van deskundigen, te weten Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW, Marij Bosdriesz en Dolf van Veen van het NCOJ en Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. 

Aanmelden

Aanmelden om deel te nemen aan de beleidsregel experimenten samenwerking – regulier speciaal kan tot 1 mei 2023. De aanvraag kan ingediend worden bij: Dienstpostbus.secretariaat.ko@minocw.nl t.a.v M. Zandbergen.

Meer informatie

Startersbijeenkomst | 6 juni 2023

Op dinsdag 6 juni organiseren SPO en NCOJ van 13.00 – 15.00 uur een bijeenkomst voor scholen die starten met of plannen maken voor integratie of nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Dus niet alleen voor scholen die meedoen aan de beleidsregel. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op deze pagina.