Banner

De Kennisrotonde van het NRO is sinds een paar maanden uitgebreid met het thema Jeugd. Dat betekent dat alle professionals uit het brede jeugddomein er met hun vragen terechtkunnen.

Marianne Hooijsma gaat met de vragen aan de slag. Ze is onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en werkt daarnaast als kennismakelaar voor de Kennisrotonde. “Het is leuk om te zien wat voor vragen er leven in de praktijk en om in gesprek te zijn met de vraagstellers. Ik wil weten waar de vraag precies vandaan komt en meedenken, om vervolgens vanuit wetenschappelijk onderzoek echt iets te kunnen betekenen voor de werkpraktijk.”

Bij de Kennisrotonde zijn een flink aantal onderzoekers – antwoordspecialisten – met specifieke expertise aangesloten die Marianne inschakelt om onderzoeksvragen te beantwoorden. Binnenkort komen de eerste antwoorden. Op dit moment wordt voor drie vragen literatuuronderzoek gedaan.

De bedoeling van de Kennisrotonde is ook om de kennis die er vanuit onderzoek is, praktisch bruikbaar te maken. Marianne: “De Kennisrotonde is een platform waar je meteen voor het hele werkveld een antwoord én een handelingsperspectief kunt geven. Het antwoord op jouw vraag kan ook veel anderen helpen hun werk te verbeteren.”

Hier vind je de antwoorden die de Kennisrotonde al gaf over onderwijs. Binnenkort aangevuld met de antwoorden voor het Jeugd-werkveld. En stel je eigen vraag!