Banner

De start van passend onderwijs op 1 augustus 2014 ligt nu negen jaar achter ons. Veel swv’s hebben de afgelopen jaren ervaren dat, mede door een complexe context, het realiseren van een goede bedrijfsvoering van een swv complex en tijdrovend is. In veel gevallen is nog een extra impuls nodig om de bedrijfsvoering op voldoende niveau te brengen, zodat er een situatie ontstaat waarin sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Deze handreiking wil swv’s hierbij helpen.