Banner

Het opzetten van het ouder-en jeugdsteunpunt gebeurt in samenwerking met leerlingen en ouders. In deze handreiking geeft de vliegende brigade tips over het betrekken van leerlingen. Het doel van de ouder- en jeugdsteunpunten is om ouders en leerlingen op een goede manier te informeren en te ondersteunen in het proces om passend onderwijs te krijgen en te behouden. Het is daarom logisch om goed na te gaan welke behoeften ouders en leerlingen hebben, welke valkuilen zij zien, en op welke manier zij zelf samenwerkingspartner kunnen zijn in het steunpunt.

Dat hoeft niet altijd gelijk met grote groepen, vertegenwoordiging van alle scholen of doelgroepen, of met uitgebreid onderzoek. Soms is het al afdoende om eerst een begin te maken met een gesprek met een paar actieve leerlingen, een interview met een leerling die eerder is vastgelopen, of een goed gesprek met de leerlinggeleding van een MR. Het is niet altijd makkelijk om leerlingen te betrekken, maar het is wel altijd de moeite waard.