Banner

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.

Brochures

Op de website van de Rijksoverheid is een pagina ingericht met informatie om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs. Zo zijn er brochures voor ouders en voor leerlingen te downloaden. Deze brochures zijn in zes verschillende talen beschikbaar.

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

Op de betreffende pagina staat ook een uitlegvideo voor ouders en een uitlegvideo voor leerlingen.