Banner

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. Op de website van de Rijksoverheid is een pagina ingericht met informatie om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.