Banner

In de ‘Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo/pro schooljaar 2023-2024 zijn onverhoopt vier toetsen van Diataal niet toegevoegd. Het ministerie van OCW wil dit z.s.m. rectificeren in de Staatcourant.

Het gaat om de hieronder genoemde toetsen: