Banner

Overgangen

Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen, bijvoorbeeld van kinderopvang naar school, van po naar vo of van ISK naar regulier onderwijs, kwetsbare momenten in de (school)loopbaan. Wat kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en hun partners doen om de overgangsmomenten te ondersteunen?

In dit kennisdossier vind je hierover informatie, praktijkvoorbeelden en tips uit de praktijk. Ook tref je informatie aan voor leerlingen en studenten.

icnMeer lezenSluit
Banner
Webinar overgang v(s)o – mbo | Verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

Bekijk terugblik