Banner

Kijkglas 3 is in september 2022 voor de tweede keer gepubliceerd. Ook in de september versie was een deel van de fouten niet opgelost. Inmiddels zijn de overgebleven fouten hersteld en is het definitieve kijkglas 3 op 11 april door DUO gepubliceerd.

Het kijkglas geeft inzicht in de groei in het (v)so op de peildatum 1 februari 2022 en in de overdrachtsverplichting die daaruit voortvloeit voor de periode augustus – december 2022. Deze overdrachtsverplichting betreft slechts 5 maanden omdat de bekostiging op 1 januari 2023 is vereenvoudigd en deze ‘oude’ groeiregeling vanaf die datum niet langer van toepassing is. Om die reden is dit de laatste keer dat kijkglas 3 beschikbaar is gesteld. De opvolger van kijkglas 3, ten behoeve van de vangnetbepaling ‘meer dan gemiddelde groei go-scholen’ wordt binnenkort beschikbaar gesteld als dashboard. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Kijkglas 3

Kijkglas 3 is verwerkt in een tweetal ‘kijkdozen’, één voor swv’s PO en één voor swv’s VO.