Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft vragen ontvangen na aanleiding van de ‘Handreiking Informatie en adviezen invoering landelijke tlv’s sbo’. Dit document bevat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden bij de ‘Handreiking Informatie en adviezen invoering landelijke tlv’s sbo’.

Download