Type

Onderwijsbond

Organisatie

Behartigt de belangen van leden in alle onderwijssectoren

Sector

PO/VO/MBO/HBO

Doelgroep

Scholen/leraren, (G)MR, OR alle sectoren

Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
Informatiekranten passend onderwijs

 

 

Type

Onderwijsbond

Organisatie

Behartigt de belangen van leden in alle onderwijssectoren

Sector

PO/VO/MBO/HBO

Doelgroep

Scholen/leraren, (G)MR, OR alle sectoren

Aanbod

Publicatie ‘Stap voor stap naar passend onderwijs’. Onderzoek naar stand van zaken invoering en stappenplan
• Tweewekelijkse nieuwsbrief passend onderwijs

 

 

Type

Belangen-vereniging/vakbond

 Organisatie

Behartigt de belangen van leidinggevenden in het PO

Sector

PO

Doelgroep

Leidinggevenden in PO

Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
• Advies op maat over passend onderwijs
• Training Samen verantwoordelijk voor passend onderwijs
Training onderwijszorg en ontwikkelprofiel

 

 

 

Type

Instrument voor achterstandenbestrijding

Organisatie

Ondersteunt LEA op lokaal niveau

Sector

Voorschools/PO/VO

Doelgroep

Gemeenten, schoolbesturen, voorschoolse voorzieningen

 Aanbod

• Op website: relatie tussen LEA en passend onderwijs

Type

Vereniging van Nederlandse gemeenten

Organisatie

Behartigt belangen en ondersteunt gemeenten

Sector

PO/VO

Doelgroep

Gemeenten

 Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
• Handreiking verbinding passend onderwijs en jeugdzorg
• Animatiefilm passend onderwijs en jeugdzorg (i.s.m. PO Raad en VO Raad)
Modelprocedure OOGO passend onderwijs (ism PO Raad)

 

 

 

Type

Belangenbehartiger

Organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Sector

PO/VO

Doelgroep

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt

 Aanbod

• Op website: informatie over gelijke behandeling en passend onderwijs

 

 

Type

Website (Ministerie OCW, PO Raad, VO-raad)

Organisatie

Geeft informatie over oplossingen en procedures bij geschillen tussen ouders en school

Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders, PO- en VO scholen, samenwerkingsverbanden

 Aanbod

• Informatie: wat te doen bij meningsverschillen of conflicten?
Online wegwijzer bij geschillen (procedures)

 

 

Type

ICT-partner voor het onderwijs

Organisatie

Geeft gratis advies over de inzet en implementatie van ICT

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Leraren en scholen voor PO, VO en MBO

 Aanbod

• Weblog passend onderwijs
• ICT-toepassingen voor leerlingen met ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en hoobegaafdheid
Tips en praktijkvoorbeelden klassenmanagement
• Publicaties en praktijkvoorbeelden
Selectie van onderzoeken passend onderwijs

 

 

Type

Online platform voor en door leraren

Organisatie

Ondersteunt leraren bij de uitvoering van hun beroep

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Leraren in alle sectoren

 Aanbod

• Video’s en dossier passend onderwijs

 

 

 

Type

Een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen.

Aanbod

Type

Website van LOBO, NKO, Ouders & COO, VOO, Balans, Ieder(in)

 Organisatie

Informatiepunt voor ouders over onderwijs

Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders

Aanbod

• Doorlink naar Steunpunt passend onderwijs: website met informatie voor ouders over passend onderwijs
• Informatiegids passend onderwijs voor ouders

 

 

Type

Ouder-vereniging

Organisatie

Informeert en ondersteunt ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders

Aanbod

Onderdeel van Steunpunt passend onderwijs: website met informatie voor ouders over passend onderwijs
• Informatiegids passend onderwijs voor ouders

 

 

 

Type

Website: samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

Organisatie

Geeft informatie over passend onderwijs aan ouders

Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders

Aanbod

• Website met informatie voor ouders over passend onderwijs

 

Ziezon is het landelijk netwerk: ziek zijn en onderwijs

Voor vragen over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen kunt u telefonisch contact opnemen met Astrid Zwarts. Zij is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar op 070-3154105. U kunt haar ook een mail sturen op azwarts@edventure.nu

p/a EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
Fax: 070-315 41 09
E-mail:  post@ziezon.nl

Website: www.ziezon.nl

 

 

Type

Informatie voor ouders van kinderen met een afwijkende ontwikkeling en daarmee een afwijkende onderwijsbehoefte.

Organisatie

Geeft informatie over passend onderwijs voor leerlingen met autisme aan ouders

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Ouders, onderwijsgevenden, gemeenten, zorginstellingen

Aanbod

Website met informatie voor ouders van kinderen met autisme (alle levensgebieden, waaronder onderwijs)
• Informatie over bespreekbaar maken van autisme op school
• Informatie over onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme

Type

Samenwerkingsverband Eemland

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Downloads
Magazine

 

 

 

Type

Samenwerkingsverband Utrecht West

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Digitale nieuwsbrief
• POVO procedure
• Verschillende filmpjes o.a. in gesprek met ouders en leerlingen over verbeterpunten
• Info voor ouders over bijv. dyslexie, hoogbegaafdheid, etc

 

 

Type

Samenwerkingsverband Utrecht

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

PO/VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Folder

 

 

Type

Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Ondersteuningsplan

Type

Samenwerkingsverband Noord Kennemerland

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Documenten

Type

Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Brochure veranderde perspectief zorgleerling
• Ondersteuningsplan voorbeeld

 

Type

Samenwerkingsverband Waterland

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Scholingsaanbod
• Nieuwsbrief
Formulieren en checklist
• Overzicht regionale voorzieningen

 

Type

Samenwerkingsverband Utrecht/ Stichtse Vecht

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

Instrumenten/documenten organisatie samenwerkingsverband
Beleidsdocumenten passend onderwijs
Bestuursinstrumenten/documenten samenwerkingsverband
Toolbox communicatie

 

 

 

Type

Samenwerkingsverband Amsterdam en Diemen

Organisatie

Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

 Aanbod

• Proeftuinen/nieuwe werkwijze
• Overzicht stoornissen en leerbelemmeringen A t/m Z
• Overzicht zorgstructuur
• Procedures

 

Type

Hogeschool

Organisatie

Verzorgt hoger onderwijs en nascholing

Sector

PO/VO

Doelgroep

Studenten, leraren/scholen PO en VO

 Aanbod

Opleidingen en cursussen over passend onderwijs

Type

Adviesbureau

Organisatie

Adviseert en begeleidt scholen en ouders van leerlingen met een beperking bij obstakels in het onderwijs

Sector

PO/VO

Doelgroep

Scholen, ouders, samenwerkingsverbanden

 Aanbod

• Gratis advies en bemiddeling bij obstakels, zoals schorsing, school weigert leerling, meningsverschillen over het handelingsplan
• Werkwijzers voor verschillende vraagstukken
• Publicaties over kwesties rond geïndiceerde leerlingen
• Nieuwsbrief (een/twee keer per jaar)

 

Type

LPC

Organisatie

Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

Sector

VVE/PO/VO/MBO/HBO

Doelgroep

Alle betrokkenen onderwijs

 Aanbod

• Advies inrichting passend onderwijs
• Methodes differentiëren leraren
• Artikelen
• Praktijkverhaal

 

 

Type

LPC

Organisatie

Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Alle betrokkenen onderwijs

 Aanbod

• Website: leergangen, publicaties, brochures, bijeenkomsten

 

Type

LPC

Organisatie

Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Alle betrokkenen onderwijs

 Aanbod

• Website: publicaties, instrumenten, trainingen, nieuwsberichten

 

 

 

Type

Sectororganisatie VO

Organisatie

Behartigt belangen en ondersteunt VO-scholen

Sector

VO

Doelgroep

Besturen, VO-scholen

Aanbod

• Op website beleidsontwikkelingen passend onderwijs
Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. PO-Raad, MBO-Raad, AOC-Raad)
• Steunpunt passend onderwijs VO

Type

Sectororganisatie PO

Organisatie

Behartigt belangen en ondersteunt scholen voor PO, SO en SVO

Sector

PO, SO, SVO

Doelgroep

Besturen PO, SO, SVO

Aanbod

Informatie: wetgeving, onderwijsondersteuning, organisatie, personeel, financiën, instrumenten
Planningskader
Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. VO-raad, MBO-raad, AOC Raad)
• Conferenties, studiedagen, netwerkbijeenkomsten

 

Type

Brancheorganisatie AOC’s

Organisatie

Behartigt belangen AOC’s

Sector

AOC

Doelgroep

AOC’s

Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
• Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. VO-raad, MBO-raad, PO-Raad)

 

Type

Brancheorganisatie MBO

Organisatie

Behartigt belangen en ondersteunt het MBO

Sector

MBO

Doelgroep

Besturen en MBO-opleidingen

Aanbod

Themabijeenkomsten passend onderwijs
Brochures passend onderwijs
Praktijkvoorbeelden
• Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. VO-raad, PO-raad, AOC-Raad)

 

Type

Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs

Organisatie

Behartigt belangen en ondersteunt SO/SVO scholen

Sector

SO/SVO

Doelgroep

Besturen SO/SVO

Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
• Op website: documenten passend onderwijs
Regionale bijeenkomsten over passend onderwijs

 

 

Type

Gespecialiseerd onderwijsinstituut

Organisatie

Verzorgt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, biedt ambulante begeleiding aan leerlingen/leraren in regulier onderwijs

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Leerlingen met een visuele beperking, hun ouders, scholen/ leraren

 Aanbod

Ambulante begeleiding leerlingen/leraren
• Trainingen/cursussen voor leraren over omgaan met slechtziende/blinde leerlingen

 

 

Type

Gespecialiseerd onderwijsinstituut

Organisatie

Verzorgt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, biedt ambulante begeleiding aan leerlingen/leraren in regulier onderwijs

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Leerlingen met een visuele beperking, hun ouders, scholen/ leraren

 Aanbod

Ambulante begeleiding leerlingen/leraren
Trainingen/cursussen voor leraren over omgaan met slechtziende/blinde leerlingen

 

 

Type

Samenwerkingsverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Organisatie

Behartigt belangen van mensen met een handicap/chronische ziekte

 Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders

 Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs

 

 

 

Type

Stichting en vereniging instituten voor doven en slechthorenden.

Organisatie

Behartigt belangen van doven en slechthorenden.

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

(V)SO-scholen cluster 2, ouders, samenwerkingsverbanden

 Aanbod

• Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
• Op website: beleidsdocumenten passend onderwijs
Brochure ‘Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2’
Brochure ‘Onderwijs en ambulante begeleiding cluster 2’
Handreikingen en goede voorbeelden
Vragen en antwoorden

 

 

 

 

Type

Onderzoeksproject KPC Groep

Organisatie

Informatie over terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs (KPC Groep)

Sector

PO

Doelgroep

Leraren, scholen, samenwerkingsverbanden

 Aanbod

Handvatten terugplaatsing
• Informatie en impressies van expertmeetings

 

 

 

 

 

Type

Kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap

Organisatie

Zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van leven van (kwetsbare) mensen

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Leraren, leerlingen, ouders

 Aanbod

• Brochure ‘Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve samenleving’

 

 

 

 

Type

Landelijk instituut

Organisatie

Ondersteunt mensen met een beperking

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Ouders, leerlingen

 Aanbod

Handreiking passend onderwijs scholen
Folder passend onderwijs voor ouders

 

 

Type

Informatie voor onderwijsgevenden aan leerlingen met een afwijkende ontwikkeling en daarmee een afwijkende onderwijsbehoefte.

Organisatie

Geeft informatie over passend onderwijs voor leerlingen met autisme aan onderwijsgevenden

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Ouders, onderwijsgevenden, gemeenten, zorginstellingen

Aanbod

• Informatie over omgaan met autisme op school en in de klas
• Informatie over creëren van omstandigheden waaronder ook leerlingen met complexe onderwijsbehoefte kunnen leren
• Informatie over onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme
• Website met informatie voor ouders van kinderen met autisme (alle levensgebieden, waaronder onderwijs)

Type

Website. Onder verantwoordelijkheid van OCW i.s.m. PO-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad.

Organisatie

Geeft informatie over alle aspecten van passend onderwijs

Sector

PO/VO

Doelgroep

PO- en VO-scholen, samenwerkingsverbanden, ouders

Aanbod

• Website www.passendonderwijs.nl
• Maandelijkse digitale nieuwsbrief
Toolkit met praktische instrumenten en documenten
Praktijkvoorbeelden
• Documenten voor samenwerkingsverbanden betreffende communicatie over passend onderwijs

 

 

 

Type

Steunpunt

Organisatie

Biedt kosteloos ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs

Sector

PO/VO

Doelgroep

Medezeggenschapsraden, directies, bestuurders, leraren, ouders, leerlingen

Aanbod

Producten: handreikingen, modellen, begeleidingsmogelijkheden medezeggenschap en ondersteuningsplanraad.
Diensten: voorlichting, advies en ondersteuning medezeggenschap en ondersteuningsplanraad.
• Advies en ondersteuning directies en bestuurders bij oprichting ondersteuningsplanraad.
• Website achterbancommunicatie over ondersteuningsplanraad. Voor elk samenwerkingsverband is een webfaciliteit (eigen website) beschikbaar (ook aan te vragen voor ouderinitiatieven en andere medezeggenschapsraden).
Handreikingen en voorbeelddocumenten medezeggenschap passend onderwijs.
Helpdesk medezeggenschap passend onderwijs

 

 

Type

Ouder-organisatie

Organisatie

Behartigt belangen van ouders in het kader van passend onderwijs

Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders

Aanbod

Kennisbank passend onderwijs
• Regionale informatiebijeenkomsten voor ouders
• Ondersteunt activiteiten die positie ouders versterken

 

Type

Website overheid

Organisatie

Geeft informatie over wet- en regelgeving passend onderwijs

Sector

PO/VO

Doelgroep

PO- en VO-scholen, samenwerkingsverbanden, ouders

Aanbod

• Informatie over de wet- en regelgeving
Documenten en publicaties
Vragen en antwoorden

 

 

Type

Landelijk Steunpunt Zorg- en adviesteams NJI

 Organisatie

Ondersteunt (opzet van) zorg- en adviesteams (ZAT)

Sector

PO/VO/MBO

Doelgroep

Scholen, gemeenten, betrokken instellingen

Aanbod

• Informatie en instrumenten (opzet) ZAT
• Inventarisatie documenten passend onderwijs

Type

Website: samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

Organisatie

Geeft informatie over passend onderwijs aan ouders

Sector

PO/VO

Doelgroep

Ouders

Aanbod

• Website met informatie voor ouders over passend onderwijs

 

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video