Banner

Hoe leggen samenwerkingsverbanden verantwoording af over de besteding van de middelen en over de effecten daarvan? In deze editie van Verrassend Passend geven zes directeuren van samenwerkingsverbanden antwoord op deze vraag. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van algemene principes en aanbevelingen voor verantwoording die we aan deze zes verhalen kunnen ontlenen én drie kernpunten voor verantwoorden in de tweede fase van passend onderwijs.