Banner

Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht is een vereniging en heeft sinds twee jaar een vijf leden tellende onafhankelijke Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Arjen Jaarsma, is ook voorzitter van de Algemene Ledenvergadering (ALV). We praten over dit governancemodel met Jaarsma, met directeur-bestuurder Aline Pastoor en met Gijs van Lennep, lid van de ALV en tot voor kort intern lid van de Raad van Toezicht.