Banner

Wanneer een kind thuisblijft van school, omdat het niet meer lukt om alle dagen in de klas te zijn, dan heeft dat een zware impact. In de eerste plaats op het kind, maar ook ouders, scholen, hulpverleners en gemeentes krijgen te maken met het pad dat de leerling dan af moet leggen. In het boek ‘De achterkant van het onderwijs’ wordt de thuiszittersproblematiek in kaart gebracht en vervolgens van verschillende kanten belicht.

Zorgcoördinatoren en onderwijsinspectie komen aan het woord, en vooral ook jongeren die zelf deze moeilijke route hebben afgelegd, met vaak een positieve uitkomst. Hoe hebben zíj het thuiszitten en de hulpverlening daaromheen ervaren? Uit deze interviews wordt duidelijk wat werkt en wat niet.

De lessen en tips voor jongeren, hun ouders, scholen, hulpverleners en gemeentes kunnen handvatten bieden voor de discussie rond en verdere aanpak van dit onderwerp. De auteurs wijzen geen vinger naar waar het fout gaat, maar doen aanbevelingen voor de verschillende doelgroepen. Het geeft ons allemaal stof tot nadenken.

Over de schrijfsters

Marjon Velsink en Melanie Philips zijn collega-docenten in het middelbaar onderwijs en hebben als moeder ook te maken gehad met deze problematiek.

Bestellen?

Het boek is voor € 20,- te koop bij diverse (online) boekenwinkels.