Banner

Dit servicedocument (Ingrado, MBO Raad, Jeugdzorg Nederland) geeft docenten, jeugdzorgprofessionals, trajectbegeleiders, leerplichtambtenaren en zorgverleners handvatten om uit de ‘privacykramp’ te komen bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het sociaal domein.