Banner

Een Samen naar School-klas is een aangepast klaslokaal voor kinderen met een beperking binnen of vlakbij een gewone buurtschool. In hun eigen klas krijgen ze een ontwikkelingsaanbod op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De zorg en ondersteuning in deze groepen wordt in het overgrote deel van de Klassen bekostigd op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet, op natura-basis op de schaal van de groep of via persoonsgebonden budgetten. Op dit moment omvatten op vijf na alle Samen naar School-klassen in hun geheel kinderen die ontheven zijn van de leerplicht. De ontwikkeling van de betrokken kinderen heeft in die gevallen niet officieel de status van ‘onderwijs’, ook al werkt de Samen naar School-klas samen met een school en is ze daarin gehuisvest.

Mede op verzoek van het Ministerie van OCW heeft het Steunpunt Passend Onderwijs aan BMC gevraagd de organisatie en inrichting van de bestaande Samen naar School-klassen in kaart te brengen. Verkend is ook of de initiatieven hun zorgklassen willen transformeren naar groepen die passen binnen het onderwijsstelsel, met de bijbehorende rechten en plichten, en hoe de betrokken ouders daar tegenover staan. Ten behoeve van deze verkenning zijn 14 initiatieven geïnterviewd, die samen 23 Klassen omvatten.