Banner

Deze notitie beschrijft de verschillende bestuursmodellen van samenwerkingsverbanden en de voor – en nadelen ervan: het bestuur/directiemodel, het one tier model en het Raad van Toezichtmodel.