Banner

M@ZL wordt MAZL. De bewezen effectieve interventie om verzuim te voorkomen en leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden is vernieuwd. MAZL staat nu voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met deze methodiek wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen.

Met deze nieuwe versie van MAZL presenteert het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) een nieuwe naam die de bedoeling achter deze methodiek goed weergeeft: aandacht voor de ziekgemelde leerling.

Wat is MAZL?

MAZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanpak van MAZL? Neem dan een kijkje bij:

  • de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ beheert MAZL en zorgt voor de doorontwikkeling. Op hun website vind je meer informatie over de achtergrond, de implementatie, randvoorwaarden en de kosten en baten van MAZL. Ook kun je hier het ‘Handboek MAZL’ downloaden.
  • Databank Effectieve jeugdinterventies – MAZL op het vo
  • Databank Effectieve jeugdinterventies – MAZL op het mbo