Banner

Deze handreiking uit 2017, met een update in 2021, beschrijft een aantal vormen van onafhankelijk intern toezicht, die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het intern toezicht.