Banner

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze handreiking beschrijft hoe het samenwerkingsverband dat kan regelen, wat de taken en bevoegdheden zijn van deze functionaris.