Banner

Om als samenwerkingsverbanden ouders met een enquête te bevragen heeft de vliegende brigade een vragenset voorbereid. Gebruik de vragenset om je eigen vragenlijst te maken en maak daarin vooral ook je eigen keuzes. De voorgestelde vragen dienen ter inspiratie van je eigen vragenlijst. Een enquête kan helpen om breed te inventariseren wat de behoeften bij ouders zijn, maar helpt ook om ouders de kans te geven om hun betrokkenheid te tonen. Vergeet dus vooral ook niet om die nauwere betrokkenheid op te nemen in je vragenlijst.