Banner

Er komt één formulier waarmee scholen een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor samen met samenwerkingsverbanden, scholen en ouders een format ontwikkeld. Om dit te toetsen kunnen scholen en samenwerkingsverbanden het nu al gebruiken.

Het formulier is ontwikkeld om de administratieve lasten voor scholen te verminderen. Scholen worden nu nog te vaak geconfronteerd met verschillende formulieren en verschillende eisen als zij een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Het komend jaar wordt het formulier verwerkt in de Overstapservice Onderwijs (OSO), waardoor  het nog eenvoudiger wordt om de aanvraag in te dienen. Het formulier is naar verwachting vanaf schooljaar 2024 – 2025 beschikbaar.

Om ervaring op te doen met het ontwikkelde format en ‘kinderziektes’ eruit te halen kunnen scholen en samenwerkingsverbanden het nu al gebruiken. Het formulier is te downloaden via deze pagina op de website van het ministerie van OCW.