Banner

Tijdens de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben alle samenwerkingsverbanden keuzes gemaakt over het verdelen, besteden, monitoren en evalueren van de beschikbare middelen. Inmiddels zijn er hierover nieuwe inzichten. Deze korte handreiking worden enkele handvatten en tips gedeeld die samenwerkingsverbanden kunnen helpen bij gesprekken en/of beslissingen over deze onderwerpen.