Banner

Op donderdag 8 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over passend onderwijs. Tijdens dit webinar delen wij informatie over de verbetermaatregelen en staan wij bij een aantal thema’s rond passend onderwijs uitgebreid stil. De presentaties worden gebaseerd op vooraf ingediende vragen. 

Programma

13:00 – 13:05 uur           Opening | Ilona Wiegman, Steunpunt Passend Onderwijs
13:05 – 13:45uur            Algemene voortgang passend onderwijs en verbeteraanpak | Jelle
                                        Mak en Janis van Vliet, ministerie van OCW
13:45 – 14:00 uur           Verzuimaanpak en preventie van thuiszitten | Rowan Okcuoglu,
                                        ministerie van OCW
14:00 – 14:15 uur           Inclusief onderwijs | Maartje Vincenten, ministerie van OCW
14:15 – 14:30 uur           Vragen en afronding 

Praktische informatie

Wanneer: Donderdag 8 juni 2023
Tijd: 13.00 – 14.30 uur
Voor wie: Medewerkers van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.
Waar: Online
Indienen vragen: Kan tot en met 11 mei 2023
Aanmelden: Via dit formulier

Disclaimer: de opbrengsten van deze uitvraag zijn deels leidend voor het programma van 8 juni. Op voorhand kunnen we niet beloven op ieder onderwerp in te gaan.

Meer informatie

  • Op deze pagina is informatie terug te vinden over het debat van 5 april j.l., de brief van de minister en de voortgangsrapportage.
  • Het webinar over de verbeteragenda passend onderwijs van 2022 is hier terug te zien.