Banner

Op dinsdag 5 juli organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs en de prioritering voor de komende periode.

Na het welkom door Mike Jolink (SPO) startte Simone la Roi met een korte schets over de verbeteragenda passend onderwijs, de voortgangsrapportage en de toezeggingen die minister Wiersma aan de Tweede Kamer heeft gedaan tijdens het debat van 30 maart. Op basis van het debat zijn er zeven prioriteiten:

  • Landelijke norm voor basisondersteuning.
  • Versterken van de positie van ouders en leerlingen.
  • Inclusiever onderwijs.
  • Aanpak verzuim en digitaal onderwijs.
  • Mogelijk maken van onderwijszorgarrangementen.
  • Beter aanbod hoogbegaafdheid.
  • Onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden.

Vervolgens ging Simone in op de prioritering van de verbetermaatregelen en gaf zij meer achtergrondinformatie. Tijdens de eerste verdieping lichtten Simone la Roi en Jelle Mak (OCW) verschillende aspecten toe rond de landelijke norm basisondersteuning zoals doel, proces, ontwikkelopdracht en het vervolgproces. Zamora van Pengel (OCW) nam na een korte pauze het stokje over. Zij praatte de deelnemers bij over de stand van zaken rond de versterking van de positie van de ouders en leerlingen in passend onderwijs. Hieronder staat meer informatie en is het webinar terug te kijken.

Meer informatie

De antwoorden op de vragen die tijdens het webinar door de deelnemers gesteld zijn, worden later toegevoegd aan deze pagina.

Webinar