Banner

Na twee jaar online bijeenkomsten, is het dit jaar eindelijk weer zover: op 13 oktober 2022 ontmoeten we elkaar fysiek in Utrecht! Een bijeenkomst voor en door medewerkers van schoolse en bovenschoolse voorzieningen. Een moment om je collega’s in het land te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Een dag die geheel in het teken staat van het werken op de (boven)schoolse voorziening.

Let op: De inschrijflijst is vol, maar inschrijven voor de wachtlijst is nog wel mogelijk. Klik hier

Keynote

Wij zijn enthousiast te mogen wij aankondigen dat Illias El Hadioui dit jaar onze keynote spreker is. Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is onder meer als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en programmaleider binnen het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Je kent hem wellicht van zijn boeken ‘Switchen en klimmen’ en ‘Grip op de mini-samenleving’.

Iliass neemt ons mee in de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij gaat in op het switchgedrag van leerlingen tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwereld. Vervolgens laat Iliass zien hoe jongeren, ondanks deze mismatch tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in het eigen kunnen. Deze inzichten verrijkt hij met praktijkvoorbeelden zoals hij die dagelijks tegenkomt in de ondersteuning die hij biedt aan diverse scholen in het land.

Workshops

Na de lunch duiken we onder leiding van trainers van de Transformatieve school in twee workshoprondes de drie verschillende niveaus van de mini-samenleving in. In deze verdiepende workshops krijg je zicht op hoe je met dit gedachtengoed aan de slag kunt in jouw eigen werk.

1.     Macroniveau – focus op het systeem als stelsel of structuur
In deze reflectiesessies voor onder meer leidinggevenden van de bovenschoolse voorzieningen ligt de focus op het systeem als stelsel of structuur. Je maakt met elkaar een verdiepingsslag op (bestuurlijke) vraagstukken in de eigen werkpraktijk. Met de informatie uit de keynote verdiep je twee overkoepelende thema’s: de transformatie van structuren en de transformatie van culturen. Daarbij komen onder meer de volgende begrippen aan de orde: leiderschap, integratieve samenwerking, structuren en interprofessioneel/ interdisciplinair werken. Jouw eigen werkpraktijk en inbreng zijn input voor deze reflectiesessie.

2.     Mesoniveau – focus op professioneel-culturele systemen
Op mesoniveau maak je samen de vertaalslag naar de context van de bovenschoolse voorziening. Hoe werk je interdisciplinair met elkaar samen binnen een professionele leergemeenschap? Wanneer ben je een professioneel team en welke professionele cultuur heb je daarvoor nodig?

3.     Microniveau – focus op de mismatch tussen pedagogisch-culturele systemen en professionele repertoires in de klas
De klas of de groep vormt het microniveau. In deze workshop zoom je in op het pedagogische en didactische handelingsrepertoire middels vragen als: Hoe krijg je grip op de mini-samenleving en groepsdynamiek in de klas? Hoe ga je de interactie met je leerlingen aan?

Programma

09.30 – 10.00 uur    Inloop
10.00 – 11.00 uur     Keynote door Iliass el Hadioui
11.00 – 11.30 uur      Pauze
11.30 – 12.00 uur      Vragen stellen aan Iliass el Hadioui
12.00 – 13.00 uur     Lunch
13.00 – 14.00 uur     Workshop 1
14.00 – 14.30 uur     Pauze
14.30 – 15.30 uur     Workshop 2
15.30 – 15.40 uur     Verzamelen in plenaire zaal
15.40 – 16.15 uur      Plenaire afsluiting door Iliass el Hadioui

Praktische informatie

Wanneer: Donderdag 13 oktober 2022
Waar: Jaarbeurs Beatrixgebouw in Utrecht
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Voor wie: Medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen, zoals docenten, leerlingbegeleiders, leidinggevenden van (boven)schoolse voorzieningen, ondersteuningscoördinatoren en jeugdhulpverleners.

Inschrijving

Let op: De inschrijflijst is vol, maar inschrijven voor de wachtlijst is nog wel mogelijk. Klik hier