Banner

VO-scholen zijn verplicht om tussen 1 oktober en 1 februari gegevens aan te leveren van leerlingen waarvan zij verwachten dat zij een overstap naar MBO-opleidingen gaan maken.

Schooluitval voorkomen

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) maakt het mogelijk om veilig digitaal gegevens van potentiële mbo-leerlingen uit te wisselen tussen VO- en MBO scholen en gemeenten. Hiermee kunnen leerlingen beter begeleid worden bij hun overstap naar vervolgonderwijs en kan uitval worden voorkomen. De meeste scholen zijn al aangesloten op de VVA, maar uit gesprekken met scholen komt naar voren dat zij niet op de hoogte zijn van de verplichting om gegevens te leveren. Ook ervaren zij problemen in het gebruik van de VVA.

Webinar met LAS-vertegenwoordigers

Om het gebruik van VVA in jouw vertrouwde leerlingadministratiesysteem (LAS) te vergemakkelijken organiseert de VO-raad samen met Kennisnet, Magister en Somtoday op 13 december een webinar. Tijdens dit webinar

  • Krijg je uitleg over de VVA;
  • Word je stapsgewijs op weg geholpen in het gebruik van VVA;
  • Kan je vragen stellen aan LAS-vertegenwoordigers;
  • En kan je ervaringen uitwisselen met collega’s.

In het eerste deel van het webinar wordt de werking van VVA op hoofdlijnen uitgelegd; in het tweede deel krijg je praktische handvatten voor het gebruik van VVA in jouw vertrouwde LAS.

Praktische informatie

Wanneer: maandag 13 december
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Voor wie: studiekeuzebegeleiders, leerlingbegeleiders vmbo, coördinatoren, administratief medewerkers en vo-scholen (incl. praktijkonderwijs) en vso
Aanmelden kan tot 10 december: via dit formulier

Na aanmelding krijg je uiterlijk twee werkdagen van tevoren de Teams-link naar het webinar toegestuurd.

Over VVA

De VO-raad, MBO Raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW hebben samen met Kennisnet en de Coöperatie MBO Voorzieningen en het Inlichtingbureau de technische infrastructuur gerealiseerd om gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten mogelijk te maken. Aanleveren van gegevens is vanaf september 2020 wettelijk verplicht. De VVA heeft een landelijke dekking.