Banner

Wat ís jouw visie op het leer- en ontwikkelrecht van kinderen en jongeren? Met het verankeren van het leerrecht in de wetgeving wordt een beperkte interventie gedaan in een onderdeel van de ‘keten’. Hoe stimuleren wij het denken over het leer- en ontwikkelrecht van kinderen en jongeren? Het is belangrijk dat wij het gesprek voeren over de kanteling: een omkering van recht en plicht. En dat wij eraan bijdragen dat wij dit vraagstuk niet geïsoleerd oppakken, maar vanuit actieve lokale netwerken én vanuit integraal rijksbeleid.

Op woensdag 15 februari 2023 staat dit thema tijdens de netwerkbijeenkomst centraal. Welke goede initiatieven zijn er al? Wat betekent de invoering van het leerrecht voor gemeenten en samenwerkingsverbanden? Waar en hoe wordt dit gesprek in de regio gevoerd? We delen kennis en voorbeelden om zo een impuls te geven aan de netwerksamenwerking op dit belangrijke onderwerp.

Hiervoor gaan we in gesprek met Paul van Meenen (lid Tweede Kamer D66), Corien van Starkenburg (Ingrado), Bart van Kessel (WEL in Ontwikkeling), Coen de Leeuwe (Laks) en Senne Janssen (Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland).

We hopen dat je erbij bent!

Praktische informatie

Wanneer: 15 februari 2023
Waar: Online
Tijd: Van 9.00 tot 11.00 uur
Voor wie: Vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs
Aanmelden: Via dit formulier