Banner

Met Andere Ogen is een inspiratienetwerk dat de ontwikkelkansen van kinderen in Nederland vergroot. Om dit netwerk te verstevigen en te verdiepen vindt de jaarlijkse MAO Doen-Dag plaats. Dit jaar op 25 november 2022 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met als thema ‘Samen verder bouwen’. Op deze dag staat het stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de lokale praktijk centraal, met meer focus op inclusieve samenwerking met ouders en jongeren.

Voor de MAO Doen-Dag 2022 zijn professionals, beleidsmakers en -adviseurs, ouders, jongeren, directies en bestuurders die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in het onderwijs, de opvang, ondersteuning en jeugdhulp van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Samen bouwen we verder aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en daarmee aan het vergroten van de ontwikkelkansen voor kinderen. 

Praktische informatie

Wanneer: Vrijdag 25 november 2022
Tijd: 9.00 – 16.30 uur (inloop 9u, start programma 9:30u)
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 Amsterdam
Meer informatie en aanmelden: Zie deze pagina