Banner

De ontwikkelingen binnen het dashboard passend onderwijs en SWV op de kaart staan niet stil. In dit bericht delen wij twee actuele ontwikkelingen.

Dashboard Passend Onderwijs – Actualisatie financiële indicatoren

Vensters heeft van DUO de financiële gegevens over 2020 ontvangen. Deze gegevens zijn vanaf nu beschikbaar in het Dashboard Passend Onderwijs. Deze gegevens zijn na inloggen via Vensters terug te vinden onder de kengetallen. De financiële gegevens zijn nog niet verwerkt naar de website SWV op de kaart. De planning is dat deze voor het eind van de maand ook zijn bijgewerkt. Nieuw is dan dat ook de prognose cijfers van de eigenvermogens van samenwerkingsverbanden worden weergegeven en afgezet tegen de verwachte signaleringswaarden.

SWV op de kaart – toevoeging algemene gegevens

De afgelopen maanden is bij SWV op de kaart naar aanleiding van een aantal verzoeken van samenwerkingsverbanden de mogelijkheid toegevoegd om de algemene gegevens die vermeld worden over samenwerkingsverbanden aan te passen. Het gaat dan om de gegevens die op de overzichtspagina worden weergegeven:

Deze gegevens, met uitzondering van het aantal leerlingen, is via het Dato cms aan te passen. Als de gegevens die nu op de website vermeld worden, DUO data, niet overeenkomen met de werkelijkheid dan kunnen deze worden overschreven met de werkelijke data. Voor vragen kan contact op worden genomen met info@swvopdekaart.nl.