Banner

Wat doen scholen in het reguliere onderwijs om samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs de inclusie van meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te realiseren? Om dat in beeld te brengen, start de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek.

Daarvoor zoekt de inspectie scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar het onderzoeksteam is nog op zoek naar scholen die met het onderzoek willen meedoen. Dit onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst en, bij sommige initiatieven, interviews met medewerkers.

Ze zijn op zoek naar scholen voor basis- of voortgezet onderwijs (geen praktijkonderwijs) die een samenwerking hebben (al minstens 1 schooljaar) met een school en/of organisatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Bij interesse voor deelname kan je hier jouw gegevens invullen van je school en de gegevens van de school waar jouw school mee samenwerkt.