Banner

Op 4 februari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs nam Peter Hulsen van het NCJ de actualiteiten door en stond stil bij het onderzoek naar verzuim, de prestatiebox, preventie van thuiszitters en de checklist aanwezigheidsbeleid. Vervolgens vertelde Laura Thomassen over de thuiszitters aanpak van de gemeente Amsterdam. En vertelden Marije Brouwer en dr. Patricia Graczyk over de thuiszitters aanpak SWV Almelo. Na afloop van het webinar deelden de deelnemers ervaringen tijdens groepsgesprekken. Bekijk hieronder de presentatie, documenten en het webinar.

Documenten & informatie

Webinar