Banner

Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde de werkgroep ‘privacy & passend onderwijs’ het modelconvenant ‘Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-Jeugdhulp’. In dit convenant leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders). De doelgroep van dit convenant wordt gevormd door:

  • Leerlingen die onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen;
  • Leerlingen die onderwijs volgen en waarvan vermoedens bestaan dat jeugdhulp wellicht wenselijk is, voor hen zelf of in het gezin;
  • Leerlingen die onderwijs dienen te volgen maar ‘thuiszitten’ (de zgn. thuiszitters), waarbij een belangrijk deel van deze leerlingen ook jeugdhulp ontvangen of waar jeugdhulp-vragen aan de orde zijn en worden besproken tussen partijen (school, samenwerkingsverband, gemeente (leerplicht), jeugdhulporganisatie).

Het model Privacy Convenant wordt door een breed scala aan organisaties uit onderwijs, jeugddomein, ouders en overheden ondersteunt. Zo is de VNG, NJi, Ouders&Onderwijs, NVO intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit convenant.

Webinars over privacy en gegevensuitwisseling

Op 24 maart 2021 was er een webinar over privacy en gegevensuitwisseling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Harry Nijkamp sprak over het modelconvenant en gegevensdeling rond casusoverleg, Marij Bosdriesz (NJi) over de positie van externe partners en Marieke Boon (Ouders & Onderwijs) over de positie van leerlingen en ouders. Het webinar werd afgesloten met een praktijkvoorbeeld uit Goeree Overflakkee. Hier kun je het webinar terugkijken en vind je de bijbehorende documenten en presentaties. Ook interessant om te bekijken is het webinar van 8 december 2021 van de leergemeenschap jeugdhulp in de school. Vincent Fafieanie deelde hierin informatie over het ‘Onderzoek naar onderwijs-zorgarrangementen en hun financieringswijzen’ vanuit het programma Met Andere Ogen. Daarna volgde een presentatie over interprofessioneel samenwerken en de rol van de pedagogisch professional. Hoe ziet die samenwerking eruit in de praktijk? En wat levert dit de verschillende partijen op? Iris van Tellingen en Emma Nitert van Hogeschool KPZ vertelden ons hier alles over tijdens hun presentatie. Hier kun je het webinar terugkijken en vind je de bijbehorende documenten en presentaties.