Banner

Dit document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 bevat een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs onder meer voortkomend uit de verbeteraanpak passend onderwijs. Het is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs. Het document geeft inzicht in wat er van uit wet- en regelgeving vereist is. Ook biedt het informatie over wat samenwerkingsverbanden en schoolbesturen mogelijk al kunnen oppakken ter voorbereiding op de komende wet- en regelgeving.