Banner

Op de eerste dag van het schooljaar geeft een aantal leerlingen van het Utrechtse Gerrit Rietveld College zelf voorlichting aan docenten over hun beperkingen en hun onderwijsondersteuningsbehoeften. Zorgcoördinator Anja Folmer organiseert deze voorlichtingsbijeenkomsten inmiddels alweer vijf jaar. “Om goed passend onderwijs te kunnen
geven, is het essentieel dat docenten van tevoren weten waar deze leerlingen wel en juist niet baat bij hebben.”